Menu

Nové technológie veľkoformátovej výstavby v databáze CENEKON

Súčasťou aktuálnej cenovej úrovne 2020/II v programe CENKROS 4 sú viaceré nové technológie. Jednou z nich sú veľkoformátové stavebné prvky, konkrétne tvárnice a priečkové panely. Obe technológie pribudli do cenníka 801-1 Bežné stavebné práce. Všetky položky prác vrátane materiálov sú vyhotovené nielen v komerčnej, ale aj v smernej verzii bez obchodných názvov.

Veľkoformátové tvárnice

Hlavnými výhodami veľkoformátového murovania je zníženie počtu potrebných pracovníkov a rýchlejšia výstavba, keďže v jednom kroku sa vyhotoví niekoľkonásobne väčšia plocha ako pri tvárniciach štandardných rozmerov. V položkách je tento rozdiel viditeľný na skrátení času práce, čo sa následne prejaví na úspore v mzdovej zložke. Kvôli vysokej váhe jednotlivých tvárnic, ktorá presahuje aj 100 kg, prebieha murovanie pomocou minižeriavu, ktorý je súčasťou položiek.

Veľkoformátové tvárnice sú dostupné v dvoch materiálových prevedeniach. Systém pórobetónových tvárnic YTONG JUMBO sa vyrába vo variantoch Univerzal P3-450 a Statik P4-550 v hrúbkach 250, 300 a 375 mm.

Druhým systémom sú vápennopieskové tvárnice SILKA TEMPO, ktoré sa pre svoju vysokú pevnosť 20 MPa používajú najmä pre nosné, stužujúce a akustické deliace steny. Vyrábajú sa v hrúbkach 180 a 240 mm.

V metodike oceňovania sú oproti murivám z tvárnic štandardných rozmerov menšie odlišnosti. Položky prác nie sú spracované na m3, ale pre lepšiu predstavu jednotlivých prvkov väčších plošných rozmerov na m2. Kvôli vytláčaniu zakladacej malty a náročnejšiemu centrovaniu veľkoformátových tvárnic do správnej polohy sa založenie muriva realizuje pomocou tvárnic malých rozmerov.Tie je možné takisto použiť na ukončenie muriva, prípadne ako doplnkové tvárnice. Tieto časti muriva z tvárnic štandardných rozmerov sa oceňujú zvlášť pomocou príslušných položiek konkrétnych tvárnic predpísaných v projekte. Rovnako ako v iných murivách, ani tu nie sú v cenách započítané náklady na spájanie stien murivovými spojkami. Ak je ich použitie potrebné, oceňujú sa samostatnými cenníkovými položkami.

Položky prác bez komerčných názvov a YTONG Univerzal JUMBO v navigácii Kompletné zobrazenie

Priečkové panely

Hlavným rozdielom nových položiek priečkových panelov oproti starším položkám v cenníku 801-2 Stavebné práce z prefabrikovaných dielcov je ich ručná montáž bez použitia žeriavu. Tá prebieha až po výstavbe stropu pomocou montážneho vozíka a páčidla, a je možné ju realizovať iba jedným pracovníkom. Zaučený pracovník je schopný vymurovať 40 až 60 m2 priečok za deň.

Priečkové panely YTONG z pórobetónu sú široké 598 mm a vysoké 2200 až 3000 mm vo výškovom module po 20 mm. Vyrábajú sa v hrúbkach 75 a 100 mm. Pre praktickosť a rýchlejšie ocenenie sú materiály aj položky prác spracované na mernú jednotku m2.

Z pohľadu oceňovania sú pre nás opäť dôležité viaceré informácie. Náklady na montážne doplnky (pružné podložky, kotvy, drevené kliny a pod.) sú započítané v cene materiálu panelu. V položkách prác naopak nie sú započítané náklady na polystyrénovú dilatačnú výplň (napr. EPS hr. 10 mm) v styčnej ploche medzi stenou a prvým panelom a výplň dilatačných škár šírky cca 15 mm vo vzdialenosti maximálne 5 m. Takisto ako pri iných murovaných priečkach, ani v tomto prípade nie je v cene započítané ukončenie priečky minerálnou vlnou alebo montážnou penou. Všetky tieto práce je potrebné oceniť samostatnými cenníkovými položkami.

Poznámky k súboru cien

Nielen pri nových technológiách, ale i pri starších položkách prác, nemusí byť z popisu vždy jasné, kedy a ako danú položku použiť, prípadne, čo všetko je súčasťou ceny. Práve tieto informácie môžete získať z poznámky k súboru cien. Prácu vám určite uľahčia odkazy na čísla konkrétnych cenníkových položiek, ktorými oceníte náklady, ktoré nie sú započítané v cene. To platí aj pre murivo z veľkoformátových tvárnic a priečkové panely z pórobetónu.

Poznámka k súboru cien pórobetónových panelov

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty