Menu

Novoročná databáza CENEKON 2023

Nové technológie, nový cenník pre geodetické a kartografické práce a nezabudli sme ani na aktualizované ceny. To všetko vám prináša novoročná cenníková databáza CENEKON.

Nové technológie

V Cenníku prác pribudlo alebo bolo výraznejšie aktualizovaných množstvo položiek naprieč stavebníctvom od hrubej stavby cez remeslá, inžinierske siete až po veľmi vysoké napätie.

Ide o nasledujúce technológie:

 • keramické tehly TermoBRIK,
 • výstužné pásy do muriva pre ložné škáry,
 • samonivelizačné podlahové hmoty,
 • kontaktné zatepľovacie systémy PCI,
 • polyetylénové odlučovače tukov,
 • vsakovacie bloky,
 • systémy pre zelené vegetačné strechy (KNAUF INSULATION, AUSTROTHERM),
 • hnojenie zelených vegetačných striech,
 • detekčné vrstvy pre iskrové skúšky striech,
 • skúšky tesnosti striech z povlakových krytín (iskrová a ihlová),
 • sanitárne priečky pre WC a prezliekacie kabíny / boxy,
 • tepelné čerpadlá (STIEBEL ELTRON),
 • odvetrávacie komíny pre strešné krytiny z profilovaného plechu,
 • penetrácie pod maľby,
 • vonkajšie vedenie veľmi vysokého napätia (VVN).

Nový cenník

V spolupráci s Komorou geodetov a kartografov sme pre vás pripravili úplne nový cenník 960 Geodetické a kartografické práce. Obsahuje devätnásť častí, ako napríklad vytyčovanie stavebných objektov, meranie podzemných a nadzemných vedení, meranie potrubných rozvodov. Cenníkové položky spolu s poznámkami k súborom cien a úvodom cenníka poskytujú podklady pre orientačné ocenenie geodetických a kartografických prác. Viac informácií o cenníku vám prinesieme v samostatnom blogu.

Nové ceny a materiály

Náklady na stavebné materiály predstavujú v priemere okolo 40 až 60 % z celkovej hodnoty stavby. Ide o rozhodujúci podiel z jednotlivých druhov nákladov. Aj preto sú podložené a spoľahlivé ceny stavebných materiálov stále našou prioritou.

Výsledkom je zapracovanie aktuálnych cenníkov od 270 firiem. Spolu so smernými materiálmi bola aktualizovaná nákupná cena pre viac ako 47 000 položiek. V tomto počte sme nezabudli ani na materiály, ktoré nie sú zvyčajne spájané s konkrétnymi výrobcami, ako napríklad rezivo alebo kovy.

Cenník materiálov neprináša len nové ceny, ale aj nové materiály. Okrem materiálov, ktoré sú naviazané na vyššie vymenované technológie ide napríklad o tepelné čerpadlá DAIKIN a inteligentnú elektroinštaláciu od firmy LOXONE.

Nezávisle na verziách databázy fungujú Materiály online, ktoré sú priebežne aktualizované a dopĺňané o nové produkty. Aktuálne tu máte k dispozícii okolo 750 000 materiálov od vyše 200 výrobcov a predajcov.

Rekordné navýšenie miezd

Už v predchádzajúcej cenovej úrovni 2022/2 v1 boli mzdy mimoriadne navýšené o 6,5 %. V aktuálnej databáze 2023/1 v1 je tento nárast prekonaný a mzdy vzrástli o ďalších 8 %, čo je približne o 100 eur.

Okrem základnej hrubej mzdy boli navýšené aj doplnkové mzdy, ktoré v databáze CENEKON kryjú náklady zamestnávateľa na dovolenky a sviatky pripadajúce na pracovné dni. Sadzba doplnkovej mzdy bola zvýšená z 15 % na 15,5 %, čo sa v kalkulačnom vzorci pri mzdách prejaví novým koeficientom 1,155.

Zvýšenie miezd má priamy vplyv na nárast jednotkových cien všetkých položiek prác, v ktorých je zahrnutý pracovník.

Veríme, že v širokom množstve noviniek a zmien v databáze nájdete oblasti, ktoré budú pre vás prínosné. Podrobné novinky databázy nájdete na stránke CENEKON.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty