Menu

Nový cenník Geodetické a kartografické práce

V spolupráci s Komorou geodetov a kartografov sme pre vás pripravili úplne nový cenník 960 Geodetické a kartografické práce.

Niektorí z vás si možno ešte pamätajú, že pred rokom 2010 sa v cenníku 946 Zemné práce pri externých montážach nachádzalo niekoľko položiek pre vytýčenie vedenia. Tie boli z databázy vymazané z dôvodu technologickej zastaranosti. Používaná technika sa zmenila, a tým pádom aj čas práce a cena. V roku 2013 sme do databázy zaradili popisovník 000 Investičné náklady neobsiahnuté v cenách, ktorý obsahuje aj časť Geodetické práce. Kedže nejde o štandardný cenník, ale o popisovník prác, jednotková cena je prednastavená s nulovou hodnotou a jej vyplnenie ostáva na používateľovi.

Uvedomovali sme si, že tento stav nie je vyhovujúci. Zároveň sme dostávali podnety na doplnenie geodetických prác do databázy. Ide o práce, ktoré sa vykonávajú pred samotnou výstavbou, počas realizácie, ale i po ukončení výstavby. Preto sme nadviazali spoluprácu s Komorou geodetov a kartografov a od januára 2023 vám prinášame v databáze CENEKON nový cenník, ktorý sa skladá z nasledujúcich devätnásť častí.

V databáze v štruktúre TSP je cenník súčasťou popisovníka 00 Investičné náklady neobsiahnuté v cenách.

Cenníkové položky spolu s poznámkami k súboru cien a úvodom cenníka poskytujú podklady pre orientačné ocenenie geodetických a kartografických prác.

Nové položky vám prinášajú možnosť oceniť geodetické a kartografické práce adresne a transparente. Veríme, že položky využijete buď na priame ocenenie, alebo v informačnej rovine.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty