Menu

OLYMP 10.12

Novinky verzie 10.12

  • Aktualizovaná XML štruktúra štvrťročného prehľadu na Daňový úrad za I. Q 2010 (Exporty – Export pre daňový úrad – Prehľad o zraz. preddavkoch).
  • Opravená chyba v Štvrťročnom výkaze o práci (2-04), kde program v r. 25 uvádzal nulu, pričom bolo poistné vo výplatách vypočítané aj odvedené. Chyba sa mohla vyskytnúť v takom prípade, ak firma nie je platiteľom niektorého z poistení (napr. garančného alebo poistenia v nezamestnanosti).
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty