Menu

OLYMP 10.13

Novinky verzie 10.13

  • Opravená nesprávna čiastka nedoplatku z RZZP Apollo a Dôvera v prevodných príkazoch. Program vygeneroval nesprávnu čiastku v prípade, že zamestnancovi vznikol pri RZZP preplatok (do 31.12.2009 bol poistencom ZP Apollo alebo ZP Dôvera), pričom celkový výsledok z RZZP do týchto ZP je vykázaný ako nedoplatok. V tomto prípade program uviedol do prevodných príkazov čiastku na úhradu neponíženú o preplatok zamestnanca. Čiastky v prevodných príkazoch budú správne po otvorení databázy vo verzii 10.13 a následnom pregenerovaní týchto prevodných príkazov.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty