Menu

OLYMP 10.71

Novinky verzie 10.71

  • Opravená chyba, ktorá sa prejavila pri editovaní akékoľvek zadaného vyňatia (napr. MD, RD,…) cez Oprav alebo Ukáž v evidencii Personalistika v Pracovných pomeroch. Program nesprávne zobrazil vyňatie ako Dodatok pracovnej zmluvy.
  • Opravená chyba na Potvrdení o podaní tlačiva prehľadu, ktoré je súčasťou dokumentu “Prehľad o zrazených preddavkoch na daň – informatívny”, kde program neoznačil správne políčko Opravný v prípade, ak bola zvolená voľba “Tlač opravného výkazu” v tlačovom formulári. 
  • Opravená chyba pri výpočte odvodov u starobných, alebo invalidných dôchodcov. Program nevypočítal odvody na Sociálnu poisťovňu v prípade, že v Personalistike bol zadaný dôchodok začínajúci pred začiatkom pracovného pomeru.
  • Opravená chyba “Division by zero”, ktorá sa mohla objaviť pri pridávaní alebo odomykaní mesiaca v ročnom kalendári, alebo pri vstupe do pracovných pomerov v Personalistike u zamestnancov, ktorí mali zadané prekrývajúce sa pracovné pomery pod jedným osobným číslom.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty