Menu

OLYMP 11.10

Novinky verzie 11.10

 • Aktualizovaný výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2010.
 • Aktualizované exportné dávky 541a 542 pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2010 (Exporty – Export zdravotného poistenia – Ročné zúčtovanie ZP).
 • Aktualizované tlačivá A, S a X pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2010 (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP).
 • Aktualizované tlačivo “Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca” za rok 2010 (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP).
 • Aktualizované tlačivo “Oznámenie o nedoplatku a preplatku zamestnávateľa” za rok 2010 (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP).
 • Aktualizované tlačivo “Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov” za rok 2010 (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP).
 • Aktualizované tlačivo “Potvrdenie o podaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia” za rok 2010 (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP).
 • Aktualizované tlačivo “Štvrťročný výkaz o práci (2-04)” na rok 2011 (Dokumenty – Štatistiky).
 • Aktualizované tlačivo “Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti” platné od januára 2011.
 • Tlačivo “Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti” je možné tlačiť aj po ukončení pracovného pomeru, v prípade, že má zamestnanec vygenerovanú výplatu.
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia je možné tlačiť aj po ukončení pracovného pomeru, v prípade, že má zamestnanec vygenerovanú výplatu.
 • Zapracovaný dokument “Hlásenie o vyúčtovaní dane” v originálnej podobe vo formáte FDF podľa podkladov DR SR.
 • Do programu bol pridaný nový dokument “Prehľad vymeriavacích základov na sociálne poistenie po pracovníkoch” (Dokumenty – Odvody poistného – mesačné – Podľa odvodov – VPP). Dokument by mal slúžiť na prehľadnejšiu kontrolu rozpočítavania odvodov za minulé mesiace a taktiež na kontrolu výpočtu vymeriavacích základov u zamestnancov uvedených na novom Výkaze poistného a príspevkov pre SP.
 • V hlavnom menu Exporty – Export pre daňový úrad – Hlásenie o vyúčtovaní dane bol zapracovaný nový export “Hlásenie o vyúčtovaní dane – XML”. Program automaticky vytvorí XML štruktúru ročného hlásenia na daňový úrad bez nutnosti zásahu užívateľa.
 • V zložke mzdy K25_vreckové pri zahr. prac. ceste bolo doplnené označovacie políčko “vyplatené mimo miezd”. Z takto označenej zložky mzdy sa vypočítajú len odvody a daň, ale nebude zahrnutá do mzdy na výplatu.
 • V programe bol zaktualizovaný číselník peňažných ústavov.
 • V prípade, ak zamestnancovi zadávate pracovný pomer Spoločník, program automaticky označí aj políčko Spoločník na karte Mzdové údaje v evidencii Personalistika.
 • Pri výpočte pravdepodobného priemeru na dovolenku neuvedie program hodiny sviatkov v prípade, ak nebol v rozhodujúcom období odpracovaný ani jeden deň a preplácanie sviatkov je nastavené inou voľbou ako mesačnou mzdou (v Personalistike na karte Mzdové údaje voľba “Sviatok platiť”).
 • Zmenený názov zložky mzdy z N05_materské 55% na N05_materské.
 • Do programu bol doplnený nový typ exportu prevodných príkazov – Poštový poukaz Slovenskej pošty.
 • Opravená chyba pri výpočte odvodu poistenia v nezamestnanosti u zamestnancov s invalidným dôchodkom (nad 70%). V prípade, ak zamestnanci mali za sebou viac pracovných pomerov a invalidita nad 70% bola ukončená pred vznikom posledného pracovného pomeru, program nevypočítal odvod na poistenie v nezamestnanosti.
 • V programe bolo opravené rozúčtovanie na zložke mzdy 630_fiktívny príjem. Odvody sociálneho poistenia za pracovníka sú nastavené na účty 331/336 namiesto doterajších účtov 524/336.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty