Menu

OLYMP 11.12

Novinky verzie 11.12

  • Aktualizované mesačné výkazy pre zdravotné poisťovne VŠZP a UNION. Papierové výkazy je možné tlačiť len pre firmy, ktoré zamestnávajú menej ako 3 poistencov. Podľa metodického usmernenia UDZS zamestnávateľ, ktorý predkladá zdravotnej poisťovni výkaz za 3 poistencov (vrátane) a viac, je povinný predložiť ho v elektronickej forme.
  • Aktualizované tlačivá Hromadné oznámenie pre zdravotné poisťovne VŠZP a UNION (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Prihlášky a odhlášky do ZP a Zmeny platiteľa zdravotného poistenia).
  • Opravený riadok D a H v IV. časti a riadok 8 v V. časti ročného hlásenia o vyúčtovaní dane. Riadok D (resp. H) sa bude vždy rovnať súčtu riadkov D (resp. H) zo štvrťročných prehľadov a zároveň aj riadku C (resp. G) na ročnom hlásení. Do riadku 8 – celková suma vyplateného daň. bonusu sa už nebudú uvádzať sumy daňového bonusu z ročného zúčtovania dane.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty