Menu

OLYMP 12.21

Novinky verzie 12.21

  • Opravený výpočet odvodov na sociálne poistenie pri vyplatení príjmu počas prerušenia poistenia alebo po skončení pracovného pomeru. Ak bol zamestnancovi v roku 2012 vyplatený príjem počas prerušenia poistenia (počas rodičovskej dovolenky alebo PN po 52. týždni), program rozpočíta odvody na obdobie trvania poistenia v roku 2011. V prípade, že zamestnanec v roku 2011 ukončil pracovný pomer a v roku 2012 mu bol vyplatený príjem, rozpočítavanie príjmu na mesiace poistenia v roku 2011 bolo upravené tak, aby program zohľadňoval maximálne vymeriavacie základy platné pre rok 2011.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty