Menu

OLYMP 13.21

Novinky verzie 13.21

  • Opravená chyba pri generovaní ročného zúčtovania dane za rok 2012, kde program uviedol nesprávny počet mesiacov nároku na daňový bonus pri zamestnancoch s viacerými súbežnými pracovnými pomermi.
  • Opravené vykazovanie súm v riadkoch A a B na druhej strane ročného Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2012 tak, aby zohľadnil mínusovú opravu daňového bonusu (zo stĺpca Oprava daň. bonusu z karty Ostatné vo výplate).
  • Opravená chyba u zamestnancov pracujúcich na hlavný pracovný pomer s priznaným dôchodkom (starobný alebo invalidný dôchodok s poklesom schopnosti viac ako 70%), ktorí boli PN a PN mali zadanú v Personalistike. V takomto prípade program preniesol do výplaty takého zamestnanca iba zložku N03 – nemocenské dávky od 11. dňa.
  • Aktualizovaný dokument Menný zoznam odovzdaných ELDP (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Sociálna poisťovňa – Evidenčný list dôch. poistenia), na ktorý od roku 2013 uvádza aj zamestnancov pracujúcich na dohodu.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty