Menu

OLYMP 13.80

Novinky verzie 13.80

  • Od 1.novembra 2013 sa zavádza nová výnimka z nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti a súčasne i zdravotného poistenia zamestnancov a zamestnávateľov. Ak bol zamestnanec pred nástupom do zamestnania evidovaný na úrade práce ako dlhodobo nezamestnaný (najmenej 1 rok), bude 12 mesiacov oslobodený od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne, zamestnávateľ bude platiť len úrazové a garančné poistenie. Uvedené však platí ak sú splnené všetky podmienky pre uplatnenie odvodovej úľavy na SP a ZP! Pri zamestnaní takéhoto zamestnanca je potrebné v programe Olymp v Personalistike – Pracovné pomery v HPP v riadku Dlhodobo nezamestnaný označiť či chcete uplatniť úľavu na ZP a úľavu na ZP (v závislosti od toho či sú splnené všetky podmienky pre uplatnenie odvodovej úľavy na ZP a SP).
  • Aktualizované tlačivo a export Registračného listu FO (RLFO) pre Sociálnu poisťovňu.
  • Prihlasovanie zamestnancov, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní a spĺňajú všetky podmienky pre uplatnenie odvodovej úľavy na sociálne poistenie. U novoprijatého zamestnanca po označení voľby “Úľava na SP” v riadku Dlhodobo nezamestnaný v Personalistike – Pracovné pomery – HPP program vytvorí Registračný list FO – prihlášku na Sociálnu poisťovňu s novým kódom ZECDN (pri elektronickom RLFO vytvorenom cez menu Exporty) alebo kódom 14 (na papierovom RLFO cez menu Dokumenty).
  • Opravená chyba súvisiaca s pridávaním pracovnej pozície zamestnancovi. Chyba sa mohla vyskytnúť v prípade, že sa nový názov pracovnej pozície pridával priamo v Personalistike cez číselník (tlačidlo s lupou) a zároveň bola na informatívnej karte Údaje pracovníka zobrazená záložka Základné údaje.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty