Menu

OLYMP 13.81

Novinky verzie 13.81

  • Prihlasovanie zamestnancov, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní, do zdravotnej poisťovne. V zmysle metodického usmernenia ÚDZS bol doplnený nový kód 1W, ktorý vyjadruje splnenie podmienok pre uplatnenie úľavy pre dlhodobo nezamestnaných. Pre prihlásenie zamestnancov s odvodovou úľavou sa použijú kódy 2Z 1WZ. Program prihlášku vytvorí na základe označenej voľby “Úľava na ZP” v hlavnom pracovnom pomere. Pri skončení pracovného pomeru sa vytvorí odhláška s kódom 2K 1WK. A v prípade prekročenia hranice príjmu (67% priemernej mzdy) alebo uplynutia 12 kalendárnych mesiacov, kedy si môže zamestnanec uplatňovať odvodovú úľavu, sa použije kód 1W K.
  • V programe bol upravený výpočet exekúcie (zrážky nariadenej súdom) u zamestnancov, ktorí poberajú dôchodok. V zmysle legislatívy platnej od 1.11.2013 sa nepostihnuteľná suma, ktorá sa nemôže zraziť zamestnancovi, ktorý poberá dôchodok, mení zo 60% životného minima na 100% životného minima. Nepostihnuteľná suma na vyživované osoby sa mení z 25% životného minima na 50% životného minima. Výpočet zrážky Výživné zostáva nezmenený.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty