Menu

OLYMP 14.12

Ostatné novinky verzie 14.12

  • Aktualizované tlačivá pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu: Prihlášky, odhlášky a zmeny do ZP,  Storno prihlášky a odhlášky do ZP, Oznámenie zamestnávateľa do ZP (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Zdravotné poisťovne) a Výkaz platiteľa dividend (Dokumenty – Odvody poistného – Výkazy zdravotné poisťovne).
  • Upravený export Výkazu platiteľa dividend do zdravotnej poisťovne podľa novej štruktúry. V štruktúre pribudla nová položka – IBAN z firemného účtu.
  • Aktualizované tlačivá prevodných príkazov pre SEPA platby pre banky: VÚB, UniCredit Bank, Sberbank, OTP Banka, Poštová banka, ČSOB, Citibank Europe.
  • Aktualizovaný Štandardný prevodný príkaz a Štandardný prevodný príkaz s príjemcom – vypĺňa sa IBAN a SWIFT namiesto čísla účtu a kódu banky.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty