Menu

OLYMP 14.30

Top novinky verzie 14.30

>

Upravený výpočet základu dane (ZD) pri vyplácaní podielov na zisku

Ostatné novinky verzie 14.30

  • Podľa stanoviska Sociálnej poisťovne príspevok z ÚPSVaR (zložka mzdy 990) nemá byť vymeriavacím základom zamestnanca. Z tohto dôvodu sme opäť upravili zložku mzdy 990 tak, aby sa z nej vypočítal len odvod na zdravotné poistenie. Nastavené od apríla 2014.
  • Ak je zamestnancovi, ktorý nie je prihlásený do ZP, vyplácaná len odmena zo zisku, zamestnávateľ ho neprihlasuje do ZP. Môže ísť napr. o zamestnancov po skončení pracovného pomeru, dohodári – dôchodcovia, zamestnanci vo vyňatí (okrem materskej dovolenky a nemoci po 52. týždni), dohoda o brigádnickej práci študentov. Zamestnávateľ týchto zamestnancov neprihlasuje do ZP. Z vyplatených dividend sa im však vypočíta poistné „ZP z dividend“ – v tejto zrážke, ktorú program vypočíta vo výplate automaticky, je potrebné vyplniť v poli Poisťovňa zdravotnú poisťovňu zamestnanca, a to z dôvodu, aby zamestnanec figuroval na Výkaze platiteľa dividend príslušnej zdravotnej poisťovne.
  • Upravili sme výpočet základu dane pri vyplácaní dividend, a to nasledovne:
    1/ zdravotné poistenie vypočítané zo zložky mzdy 258 – odmena zo zisku po zdanení bez SP neznižuje základ dane bez ohľadu na zadaný pracovný pomer.
    2/ zdravotné a sociálne poistenie vypočítané zo zložky mzdy 257 – odmena zo zisku po zdanení neznižuje základ dane v prípade, že má zamestnanec pracovný pomer Štatutár alebo Iný pracovný vzťah.
    3/ sociálne poisťovne zo zložky mzdy 261 – odmena zo zisku po zdanení bez ZP neznižuje základ dane taktiež v prípade pracovného pomeru Štatutár a Iný pracovný vzťah. Uvedené však neplatí, ak vyplácate odmenu konateľovi bez majetkovej účasti, t.j. v zložke mzdy označíte voľbu “Vyplatené konateľovi” – poistné zo zložky mzdy bude znižovať základ dane. Nastavili sme od apríla 2014.
  • Na Výkaz platiteľa dividend sa uvedie obdobie na základe dátumu vyplatenia dividend, ktoré môžete zadať pred tlačou alebo exportom v poli Dátum vyplatenia dividend. Napríklad, ak zadáte dátum vyplatenia dividendy 29.04.2014, program vo výkaze uvedie obdobie 201404.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty