Menu

OLYMP 14.81

Top novinky verzie 14.81

>

Od verzie 14.80 je program Olymp prepísaný do novej technológie

Vo firme Kros sme sa rozhodli pre prepis programu Olymp do nového programovacieho jazyka. Nová verzia 14.80 je už vyvíjaná v technológii Microsoft .NET. Pre prepis Olympu do novej technológie sme sa rozhodli z dôvodu technologického vývoja. Nová technológia nám do budúcnosti ponúka nové možnosti, moderný vzhľad a jednoduchšie zapracovávanie zákazníckych návrhov použitím nových komponentov a skinov. Program Olymp sa prepisoval 1:1, to znamená, že z hľadiska funkčnosti je Olymp nezmenený.

Ostatné novinky verzie 14.81

  • Opravené rôzne chybové hlásenia, ktoré sa vyskytli počas inštalovania resp. pri spustení verzie 14.80 (v závislosti od typu a jazyka operačného systému) alebo pri duplicitnom spustení programu v prípade viacerých inštalácií na jednom PC s licenciami Štandard s rôznou registráciou.
  • Opravené rozdielne vykazovanie údajov na dokumentoch pri nastavení Spôsobu tlače – štandardná tlač / nová tlač.
  • Opravené nesprávne vykazovanie kódu pri oznamovacej povinnosti do zdravotnej poisťovne u zamestnanca, ktorý pracuje u zamestnávateľa na HPP a zároveň mal v predošlom období uzatvorenú dohodu.
  • Opravený výpočet čiastky v zložke mzdy N03 – nem. dávky – od 11. dňa 55%, ktorá sa nesprávne vypočítala len v prípade, ak bola v minulosti spoločnosť evidovaná na SP ako “Veľký závod” a z tohto dôvodu bola v Podnikových údajoch označená voľba Veľký závod (dnes už v podnikových údajoch nedostupné).
  • Opravený prenos zložky mzdy z pracovného kalendára do výplaty. V prípade, že bola v tarife zadaná hodnota menšia ako 1, do výplaty sa z pracovného kalendára preniesla tarifa zaokrúhlená na 0.
  • Upravené zobrazovanie zamestnancov v poslednom kroku pri zmene zložky mzdy pomocou Hromadných funkcií. V niektorých prípadoch sa zamestnanci nezobrazili, hoci vyhovovali kritériám pre zvolenú zmenu zložky mzdy.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty