Menu

OLYMP 15.01

Top novinky verzie 15.01

>

Nová výška minimálnej mzdy

Od 1.1.2015 sa mení výška minimálnej mzdy na sumu 380 Eur/mes. pre mesačne odmeňovaného zamestnanca a 2,184 Eur/hod pre hodinovo odmeňovaných.

>

Nové maximálne vymeriavacie základy

Od 1.1.2015 sa menia nasledovné maximálne hranice:

1/ Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie a sociálne poistenie bude vo výške 4 120 Eur mesačne.

2/ Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie z dividend na rok 2015 bude 49 440 Eur (60-násobok priemernej mzdy).

3/ Zamestnanec, ktorý bol dlhodobo evidovaný na úrade práce a v roku 2015 nastúpi na HPP a zároveň splní všetky podmienky odvodovej úľavy na SP a ZP, musí dodržať hraničnú sumu mesačného príjmu 552,08 Eur. Zamestnanci s odvodovou úľavou, ktorým trvá HPP z roku 2014, naďalej nemôžu prekročiť hranicu príjmu 539,35 Eur.

>

Nový dokument Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku

Vo verzii nájdete nový dokument “Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku”. Tlačivo súvisí s novou odpočítateľnou položkou na zdravotné poistenie, ktoré sa zavádza od 1.1.2015. Zamestnanec, ktorý si chce uplatniť nárok na odpočítateľnú položku pri výpočte preddavkov na zdravotné poistenie, prostredníctvom oznámenia písomne oznámi nárok do 8 kalendárnych dní odo dňa vzniku pracovného pomeru. Zmenu, resp. zánik nároku na uplatnenie odpočítateľnej položky je povinný oznámiť do 8 dní od kedy zmena nastala.

Pozor! Podľa prechodného ustanovenia je zamestnanec povinný prvýkrát písomne oznámiť nárok na uplatnenie odpočít. položky do 25. januára 2015.

Ostatné novinky verzie 15.01

 • Od 1.1.2015 sa menia nasledovné maximálne hranice: 1/ Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie a sociálne poistenie bude vo výške 4 120 Eur mesačne. 2/ Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie z dividend na rok 2015 bude 49 440 Eur (60-násobok priemernej mzdy). 3/ Zamestnanec, ktorý bol dlhodobo evidovaný na úrade práce a v roku 2015 nastúpi na HPP a zároveň splní všetky podmienky odvodovej úľavy na SP a ZP, musí dodržať hraničnú sumu mesačného príjmu 552,08 Eur. Zamestnanci s odvodovou úľavou, ktorým trvá HPP z roku 2014, naďalej nemôžu prekročiť hranicu príjmu 539,35 Eur.
 • Od 1.1.2015 sa mení výška minimálnej mzdy na sumu 380 Eur/mes. pre mesačne odmeňovaného zamestnanca a 2,184 Eur/hod pre hodinovo odmeňovaných.
 • Vo verzii nájdete nový dokument “Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku”. Tlačivo súvisí s novou odpočítateľnou položkou na zdravotné poistenie, ktorá sa zavádza od 1.1.2015. Zamestnanec, ktorý si chce uplatniť nárok na odpočítateľnú položku pri výpočte preddavkov na zdravotné poistenie, prostredníctvom oznámenia písomne oznámi nárok do 8 kalendárnych dní odo dňa vzniku pracovného pomeru. Zmenu, resp. zánik nároku na uplatnenie odpočítateľnej položky je povinný oznámiť do 8 dní od kedy zmena nastala. Pozor! Podľa prechodného ustanovenia je zamestnanec povinný prvýkrát písomne oznámiť nárok na uplatnenie odpočít. položky do 25. januára 2015.
 • Od 1.1.2015 sa zamestnanci s odvodovou úľavou na ZP počas PN, OČR a materskej dovolenky stávajú osobami, za ktoré platí poistné štát. To znamená, že uvedené obdobia sa budú do zdravotnej poisťovne vykazovať kódom 1O. Zamestnancovi, ktorému začala PN, OČR, MD v roku 2014 a trvá v roku 2015, sa tieto obdobia nahlásia od 1.1.2015 kódom 1O a zároveň sa prihlási do zdravotnej poisťovne aj kódmi 2 Z a 1W Z, pretože počas týchto období bol zo zdravotnej poisťovne odhlásený. Na tento účel je potrebné pridať zamestnancovi do Personalistiky zdravotnú poisťovňu s dátumom od 1.1.2015.
 • Upravený výpočet na tlačive Rezerva na nevyčerpanú dovolenku pre rok 2015 tak, aby zamestnancom, ktorí sú štatutármi s najmenej 50% účasťou na majetku nepočítalo odvod na garančné poistenie.
 • Pre dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nie je možné v zmysle Zákonníka práce zvoliť dobu neurčitú. Program kontroluje aj dĺžku trvania dohody, ktoré môžu byť uzatvorené maximálne na 12 mesiacov.
 • Doplnili sme číselník pre Treximu – kódy odboru vzdelania za rok 2014. Kód sa v programe vypĺňa pre potreby štatistického zisťovania o cene práce.
 • Úvodná obrazovka sprístupnená aj v zostave Štandard. Úvodná obrazovka obsahuje užitočné linky na štátne inštitúcie a Mzdové centrum, tipy a triky a kontakt na hotline spolu s Vašim zákazníckym číslom a infomáciou o platnosti Balíka podpory. Pomocou pravého tlačidla myši si môžete panely s jednotlivými údajmi skryť, resp. zobraziť a nastaviť pozadie obrazovky.
 • Aktualizované tlačivo Informačná karta o pracovnoprávnom vzťahu občana EÚ. Tlačivo slúži zamestnávateľovi na oznamovanie vzniku alebo skončenia pracovnoprávneho vzťahu občana EÚ na Úrad práce, soc. vecí a rodiny.
 • Zmena výplatného termínu sa neoznamuje cez Registračný list zamestnávateľa – zmena. Vyplýva z novely zákona o soc. poistení s účinnosťou od 1.7.2014.
 • Aktualizované tlačivo prevodných príkazov pre SEPA platby pre Tatra banku.
 • Aktualizované tlačivo prevodných príkazov pre SEPA platby pre Slovenskú Sporitelňu.
 • Zmena názvu BRE bank na mBank v číselníku peňažných ústavov.
 • Zmenili sme názov zložky mzdy 985 – vrátené poistné zo SP zaplatené bez právneho dôvodu na 985 – vrátené poistné. Zložka mzdy sa použije v prípade, ak Sociálna poisťovňa alebo zdravotná poisťovňa vráti zamestnávateľovi (aj zamestnancovi) poistné, o ktoré zamestnávateľ požiadal z titulu, že bolo zaplatené bez právneho dôvodu (napríklad ak zamestnancovi bol spätne priznaný starobný alebo invalidný dôchodok). Nastavené od 1/2015.
 • Upravili sme preddefinované zaúčtovanie zložiek mzdy pre vyplatené dividendy 257 – odmena zo zisku po zdanení, 258 – odmena zo zisku po zdanení bez SP a 261 – odmena zo zisku po zdanení bez ZP na 333/331.
 • Opravená chyba pri výpočte nároku na dovolenku zamestnancov, ktorí nastúpili do pracovného pomeru v priebehu roka 2014 a zároveň zmenili úväzok. Prepočítaním dovolenky kvôli zmene úväzku mohol vzniknúť rozdiel v nároku na dovolenku. Na verzii 15.00 Vám odporúčame nasledovné: Ak máte v ročnom kalendári pridaný posledný mesiac december 2014, spustite si prepočet dovolenky “Bez prenosu zostatku z predošlého roku” cez menu Mzdy – Prepočet dovolenky. Ak máte pridaný už aj január 2015, spustite si voľbu prepočet dovolenky s označením voľby “S prenosom zostatku z predošlého roku”. Odporúčame zamestnancov, ktorí v r. 2014 nastúpili do prac. pomeru a menil sa im úväzok, pred prepočtom dovolenky označiť v Personalistike a pri prepočte dovolenky spustiť prepočet pre označených zamestnancov.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty