Menu

OLYMP 15.11

Top novinky verzie 15.11

>

Odpočítateľná položka na ZP

Nová odpočítateľná položka (OP), ktorá znižuje vymeriavací základ na výpočet preddavkov na zdravotné poistenie. Obdobie nároku na odpočítateľnú položku sa eviduje v Personalistike na karte Zdravotné poistenie na novej záložke Odpočítateľná položka. Výšku OP program vypočíta v závislosti od počtu dní prihlásenia zamestnanca v zdravotnej poisťovni a od celkovej výšky príjmu
>

Ročné zúčtovanie dane za rok 2014

Vo verzii je zapracovaný výpočet ročného zúčtovania dane (RZD) za rok 2014 a aktualizované tlačivá súvisiace s RZD (Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Vyhlásenie o poukázaní dane do výšky 2 % (3 %) zo zaplatenej dane).
>

Ďalšie legislatívne zmeny od 1.1.2015

1/ Nová maximálna mesačná suma pre dohody o brigádnickej práci študenta na uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia vo výške 200 € bez ohľadu na vek študenta.

2/ Nový max. DVZ pre výpočet náhrady príjmu  pri PN vo výške 40,6356 €/deň.

3/ Nové zložky mzdy pre zadanie nepeňažného príjmu formou poľnohospodárskych produktov vlastnej výroby (612 – nepeňažné plnenie-poľnohosp.produkty (mzdové), 613 – nepeňažné plnenie – poľnohosp.produkty).

Ostatné novinky verzie 15.11

  • Aktualizovaný papierový mesačný výkaz pre zdravotnú poisťovňu Union. Na výkaze pribudli nové polia súvisiace s odpočítateľnou položkou.
  • Doplňujúca informácia: Pri vydaní verzie 15.10 sme Vám informovali, že na zložkách mzdy 257, 258, 261, ktorými sa vyplácajú podiely na zisku bola dodatočne doplnená voľba „vyplatené konateľovi“ aj v období január až marec 2014. Ak ste v období január, február alebo marec 2014 vyplatili podiel na zisku konateľovi zložkami mzdy 257, 258 alebo 261, je potrebné vrátiť sa do tejto výplaty a na príslušnej zložke mzdy zapnúť voľbu „vyplatené konateľovi“. Výpočet výplaty sa tým nezmení, ale bude to mať vplyv na ročné zúčtovanie dane. Ak takto výplatu uložíte, v ročnom zúčtovaní dane sa správne odpočítajú od príjmu odvody z dividend. Ak ste v tomto období podiely na zisku nevyplácali konateľom, nie je potrebné vo výplatách nič meniť. Chceli by sme Vás upozorniť, že vyššie uvedenú úpravu je potrebné vykonať len v prípade, že ste dividendy vyplácali konateľom bez majetkovej účasti!
  • Ošetrili sme prípad, kedy mohla v súvislosti s uplatnením daňového bonusu v RZD vybehnúť hláška upozorňujúca na nesprávnu výšku nároku daňového bonusu vzhľadom na počet mesiacov, napriek tomu, že výška daňového bonusu v RZD bola vypočítaná správne.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty