Menu

OLYMP 15.12

Top novinky verzie 15.12

>

Odpočítateľná položka na ZP

Nová odpočítateľná položka (OP), ktorá znižuje vymeriavací základ na výpočet preddavkov na zdravotné poistenie. Obdobie nároku na odpočítateľnú položku sa eviduje v Personalistike na karte Zdravotné poistenie na novej záložke Odpočítateľná položka. Výšku OP program vypočíta v závislosti od počtu dní prihlásenia zamestnanca v zdravotnej poisťovni a od celkovej výšky príjmu

>

Ročné zúčtovanie dane za rok 2014

Vo verzii je zapracovaný výpočet ročného zúčtovania dane (RZD) za rok 2014 a aktualizované tlačivá súvisiace s RZD (Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Vyhlásenie o poukázaní dane do výšky 2 % (3 %) zo zaplatenej dane).

>

Ďalšie legislatívne zmeny od 1.1.2015

1/ Nová maximálna mesačná suma pre dohody o brigádnickej práci študenta na uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia vo výške 200 € bez ohľadu na vek študenta.

2/ Nový max. DVZ pre výpočet náhrady príjmu  pri PN vo výške 40,6356 €/deň.

3/ Nové zložky mzdy pre zadanie nepeňažného príjmu formou poľnohospodárskych produktov vlastnej výroby (612 – nepeňažné plnenie-poľnohosp.produkty (mzdové), 613 – nepeňažné plnenie – poľnohosp.produkty).

Ostatné novinky verzie 15.12

  • Upravené vykazovanie počtu dní na mesačných výkazoch do zdravotných poisťovní. Zamestnancom na hlavný pracovný pomer sa na mesačnom výkaze po novom od počtu dní neodrátavajú dni, keby boli PN, OČR alebo na materskej dovolenke. Avšak v počte kalendárnych dní, za ktoré sa platí preddavok (r. 3, resp. r. 10 na papierovom výkaze) sa dni PN, OČR a materskej dovolenky naďalej odpočítavajú). Úprava vo vykazovaní počtu dní by mala slúžiť na účely kontroly výpočtu odpočítateľnej položky.
  • Opravené prenášanie zamestnaneckej prémie (zložka mzdy Z16) do výplaty. Program už prenesie zamestnaneckú prémiu aj v prípade, že ste z formulára RZD vyšli cez Zruš (prípadne ho vôbec neotvorili).
  • Opravené nastavenie zmien pre rok 2015 v zmenových pracovných kalendároch. V prípade, že ste ešte v predchádzajúcom období vytvorili zamestnancom zmenový kalendár, tak pre správne nastavenie kalendára v roku 2015 je potrebné vymazať január 2015 a následne ho pridať nanovo.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty