Menu

OLYMP 15.80

Top novinky verzie 15.80

>

Šablóny pracovných pomerov

Pomocou funkcie Šablóny pracovných zmlúv si môžete vytvárať typizované pracovné zmluvy napr. pre konkrétne pracovné pozície alebo pre skupiny zamestnancov, ktorí majú rovnaké pracovné podmienky. Táto funkcia Vám ušetrí čas a minimalizuje riziko chýb. Funkcia je dostupná v zostave Profesionál.

>

Infopanel k odpočítateňej položke na ZP

Vzhľadom na zložitosť výpočtu odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie sme pre Vás pripravili pomôcku v podobe nového infopanela, ktorý prehľadne zobrazuje jej výpočet. Funkcia je dostupná v zostave Profesionál.

>

Pracovné prostriedky

Vylepšili sme evidenciu a prideľovanie pracovných prostriedkov zamestnancom. Vylepšený číselník pracovných prostriedkov umožní prehľad o aktuálnom počte, stave a pridelení jednotlivých pracovných prostriedkov. Funkcia je dostupná v zostave Profesionál.

Ostatné novinky verzie 15.80

 • V podnikových údajoch (Organizácia – Podnik) na karte Kontakty je možné zadať aj e-mail mzdára, ktorý sa následne zobrazí na vybraných tlačových zostavách.
 • Pri definovaní nového pracovného prostriedku v Číselníku pracovných prostriedkov je možné zadať o ňom viac informácií, zadefinovať jeho jednotlivé kusy a prideliť ich zamestnancom. Pridelenie cez číselník sa automaticky prejaví v Personalistike, a naopak, pridelenie prac. prostriedku v Personalistike sa prejaví v číselníku. Zamestnancom je možné prideliť iba tie pracovné prostriedky, ktoré sú zadefinované v číselníku.
 • V kópiách zložiek mzdy v Mzdovej osnove pribudla možnosť nastaviť vlastnú tarifu. Pri zložkách mzdy, ktoré sa do výplaty automaticky prenášajú, napr. na základe zadania v Evidencii neprítomností v Personalistike, je možné v kópii zložky označiť pole Predvolené, na základe čoho program pri výpočte uprednostní vami určenú zložku mzdy. Nastavenie z kópie zložky mzdy program zohľadní aj pri importe dát z dochádzkového systému. Funkcia je prístupná len v zostave Profesionál.
 • Formulár hromadných funkcií bol zmodernizovaný, aby sa v ňom ľahšie orientovalo a lepšie pracovalo. Súčasný vzhľad korešponduje s najnovšími trendami vo vývoji aplikácií.
 • Aktualizované kódy odborov vzdelania pre Treximu pre rok 2015.
 • Počas tlače skupiny zostáv pribudla možnosť ukončiť tlač. Tlačidlo sa štandardne zobrazuje v pravom dolnom rohu obrazovky.
 • Upravená možnosť zotriediť údaje podľa priezviska v manažérskej zostave Prehľad zložiek mzdy po pracovníkoch.
 • Opravená chyba, ktorá sa zobrazila pri exporte zobrazeného dokumentu na obrazovke do e-mailu.
 • Vo formulári výplaty bolo opravené zobrazenie hodnoty Hrubá mzda+DDS+ÚS+ŽP. V prípade viac ako štvormiestnej hodnoty sa nezobrazili prvé číslice.
 • Opravené chyby na dokumente Potvrdenie prevzatia stravných lístkov: zdvojené údaje v prípade, že boli v jednej výplate 2 zrážky stravné so spôsobom výpočtu čiastka na deň, upravený výpočet u zamestnancov so zmenovým kalendárom tak, aby sa do počtu kusov započítal aj sviatok, na ktorý pripadla zmena, upravený výpočet počtu kusov u zamestnancov s 1/2 úväzkom, ktorí za deň odpracovali viac ako 4 hodiny.
 • Opravené vykazovanie odpracovaných hodín v štatistických výkazoch u zamestnancov, ktorí majú preplácaný sviatok mesačnou mzdou tak, aby sa nezapočítal sviatok, ktorý nebol skutočne odpracovaný.
 • Opravená chyba vo výpočte zostatku dovolenky, ktorá vznikla v prípade, že bolo krátenie dovolenky pri neospravedlnenej absencii vyššie ako nárok na dovolenku.
 • Opravená situácia, kedy pri prihlasovaní do databázy program na prvýkrát neakceptoval heslo dlhšie ako 15 znakov.
 • Opravené chyby v dokumente Rezerva na nevyčerpanú dovolenku za hospodársky rok: program v niektorých prípadoch nesprávne uviedol sumy v stĺpci Nevyčerpané, čiastka a odvody, čím mohli vzniknúť záporné hodnoty,- ak zamestnanec končil pracovný pomer v mesiaci kedy končil aj hospodársky rok, bol uvedený na rezerve na nevyčerpanú dovolenku s celkovým nárokom napriek tomu, že už svoj nárok na dovolenku vyčerpal.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty