Menu

OLYMP 16.11

Top novinky verzie 16.11

>

Ďalšie legislatívne zmeny od 1.1.2016:

nová výška max. DVZ pre náhradu príjmu počas PN

výpočet mzdy a vykazovanie zamestnancov s odvodovou úľavou z najmenej rozvinutých okresov

zohľadňovanie príjmu starostov a primátorov pri tvorbe sociálneho fondu 

>

Aktualizované dokumenty a exporty pre DÚ:

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za rok 2016

Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO na rok 2016

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2016

Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2015

Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou

Ostatné novinky verzie 16.11

  • Opravená chyba vo vykazovaní kalendárnych dní vylúčených dôb na Evidenčnom liste dôchodkového poistenia, do ktorých program nezapočítal dni PN od 11. dňa, OČR a dni, po ktoré sa poskytovala náhrada mzdy z vážnych prevádzkových dôvodov (zložka mzdy 335). Táto rubrika sa nevypĺňa zamestnancom narodeným po 31. decembri 1984.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty