Menu

OLYMP 16.20

Top novinky verzie 16.20

>

RZD za rok 2015:

aktualizovaný výpočet a tlačivo Ročného zúčtovania dane za rok 2015

>

Aktualizované štatistické tlačivá a podklady:

Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2015

Ročný výkaz o úplných nákl. práce (1-01) za rok 2015

Štvrťročný výkaz o práci (2-04) pre rok 2016

Podklady k štvrťročnému výkazu v školstve MŠVVŠ SR (1-04) pre rok 2016

Ostatné novinky verzie 16.20

 • Zapracovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2015.
 • Aktualizované tlačivo ročného zúčtovania dane za rok 2015.
 • Aktualizované tlačivo Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2015.
 • Aktualizované tlačivo Ročný výkaz o úplných nákladoch práce (1-01) za rok 2015.
 • Aktualizované tlačivo Štvrťročný výkaz o práci (2-04) pre rok 2016.
 • Aktualizovaný dokument Podklady k štvrťročnému výkazu v školstve MŠVVŠ SR (1-04) pre rok 2016.
 • Na riadku 10 Potvrdenia o zdaniteľnej mzde sa uvedie úhrnná suma príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré zamestnávateľ zamestnancovi skutočne zrazil, t. j. vrátane príspevkov zaplatených na základe účastníckej zmluvy, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v § 11 ods. 12 ZDP.
 • Vo formulári ročného zúčtovania dane boli doplnené tlačidlá – šípky na predchádzajúci a nasledujúci záznam, ktoré slúžia na rýchlejší presun medzi RZD zamestnancov.
 • Počet odpracovaných hodín v exporte ISCP pre Treximu bol upravený tak, aby sa do riadku 15 (odpracd) nezapočítavali hodiny zo zložiek mzdy 330 Prekážky v práci na strane zamestnávateľa, 333 Prekážky v práci – zlá poveternostná situácia, 335 Prekážky v práci – nútená dovolenka a 337 Prekážky v práci platené tarifou.
 • Opravená chyba, ktorá mohla spôsobiť zduplovanie pridelených pracovných prostriedkov.
 • Opravená chyba pri generovaní výplaty v prípade, ak mal dohodár začiatok poberania dávky materské v rovnakom mesiaci ako je ukončená dohoda.
 • Opravená chyba pri pridávaní dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov s dátumom vzniku 29.2.2016.
 • Opravená chyba v elektronickom ELDP zamestnanca, ktorý má na karte Údaje z iného softvéru na záložke Údaje ELDP vyplnené obdobie RD po 1.7.2005.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty