Menu

OLYMP 17.20

Top novinky verzie 17.20

>

Nový export

Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 1-01 v .xml štruktúre
>

Aktualizované štatistické tlačivá

Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 1-01

Štvrťročný výkaz o práci (2-04) a Podklady k štvrťročnému výkazu

Podklady k štvrťročnému výkazu o práci v školstve Škol 1-04

Ostatné novinky verzie 17.20

  • Nový export štatistického výkazu Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 1-01 v xml štruktúre (Exporty – Trexima).
  • Aktualizované štatistické tlačivo Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 1-01 (Tlač – Štatistiky).
  • Aktualizované štatistické tlačivo Štvrťročný výkaz o práci (2-04) a Podklady k štvrťročnému výkazu (Tlač – Štatistiky).
  • Aktualizovaný dokument Podklady k štvrťročnému výkazu o práci v školstve Škol 1-04 (Tlač – Štatistiky).
  • Štatistické výkazy (Štvrťročný výkaz o práci, Ročný výkaz o úplných nákladoch práce, Podklady k mes. výkazu v priemysle, Podklady k ročnému závodnému výkazu) boli upravené tak, aby sa do nich zahŕňali aj odmeny vyplatené po skončení pracovného pomeru.
  • Pri exporte/importe personálnych údajov medzi rôznymi databázami Olympu je možné prenášať aj polia, v ktorých je odriadkovanie a pri zrážkach s výpočtom po životné minimum sa prenáša aj dátum doručenia exekúcie.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty