Menu

OLYMP 18.10

Top novinky verzie 18.10

>

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

od januára 2018 sa ruší uplatňovanie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie na vymeriavací základ zamestnávateľa,

na vymeriavací základ zamestnanca sa odpočítateľná položka naďalej uplatňuje za nezmenených podmienok.

>

Ročné zúčtovanie dane za rok 2017

výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2017,

aktualizované tlačivá súvisiace s ročným zúčtovaním dane,

nová pomôcka na kontrolu hlásenia o vyúčtovaní dane – Rekapitulácia prehľadov o zrazených preddavkoch.

>

Aktualizované tlačivá pre rok 2018

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb,

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde a ďalšie.

Ostatné novinky verzie 18.10

 • Od januára 2018 sa ruší uplatňovanie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie na vymeriavací základ zamestnávateľa. Na vymeriavací základ zamestnanca sa odpočítateľná položka naďalej uplatňuje za nezmenených podmienok.
 • Aktualizované tlačivo Vyhlásenie na zdanenie príjmov platné na rok 2018. Naďalej sa môže používať aj vzor VYH36v16 platný od zdaňovacieho obdobia r. 2016.
 • Aktualizované tlačivo Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane za rok 2017 (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane).
 • Zapracovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2017.
 • Aktualizované tlačivo ročného zúčtovania dane za rok 2017 (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane).
 • Aktualizované tlačivá Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane). Pre zdaňovacie obdobie r. 2017 sa používajú výlučne len tlačivá predpísané FRSR označené ako V2Pv17_1 a V2Pv17_P.
 • Od januára 2018 sa pre účely oznámenia zmeny platiteľa poistného do zdravotných poisťovní zavádza nový osobitný kód 2S. Novým kódom zamestnávateľ oznamuje zmenu platiteľa poistného z dôvodu účasti zamestnanca na štrajku.
 • Na zdaňovacie obdobie roku 2018 sa tlačivo Prehľadu nemení. V platnosti ostáva vzor MF/021444/2015-721.
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane sa pre zdaňovacie obdobie r. 2017 nemení. V platnosti ostáva vzor tlačiva MF/021619/2014-721.
 • Pre rok 2018 zostáva naďalej v platnosti vzor Potvrdenia o zdaniteľnej mzde POT39_5v17.
 • Aktualizované tlačivo a export Oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou pre rok 2018.
 • Aktualizované tlačivo Štvrťročný výkaz o práci (2-04) na rok 2018 (Dokumenty – Štatistiky).
 • Aktualizované tlačivo a export Ročného výkazu o úplných nákladoch práce (1-01) za rok 2017.
 • Aktualizované tlačivo Registračný list fyzickej osoby (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Sociálna poisťovňa).
 • Aktualizované tlačivo Registračný list zamestnávateľa (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Sociálna poisťovňa).
 • Zapracovaný nový dokument Rekapitulácia prehľadov o zrazených preddavkoch (Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu). Obsahuje sumárne údaje z prehľadov a prevodných príkazov v členení na jednotlivé mesiace. Slúži ako pomôcka na kontrolu Hlásenia o vyúčtovaní dane.
 • Opravená chyba s prenosom zostatku dovolenky do nového roka. V prípade, že sa po pridaní mesiaca január odomkol mesiac december predošlého roka, program znásobil predošlú dovolenku v januári 2018. Zostatok sa opraví po spustení prepočtu dovolenky s prenosom z minulého roka (Mzdové funkcie – Prepočet dovolenky).
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty