Menu

OLYMP 18.50

Top novinky verzie 18.50

>

Odvodová úľava pre dohodárov – dôchodcov

výpočet mzdy pre dohodárov dôchodcov s výnimkou na dôchodkové poistenie

nová štruktúra a nové kódy na Registračné listy FO, mesačné výkazy a výkazy poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu

nový dokument Oznámenie a čestné vyhlásenie pre uplatnenie výnimky u dohodárov dôchodcov

>

Dohodári - predčasní starobní dôchodcovia

Upravený výpočet odvodov na zdravotné a nemocenské poistenie pre dohodárov – predčasných starobných dôchodcov od 1.7.2018.

Ostatné novinky verzie 18.50

 • Zapracovaná nová štruktúra pre export Registračných listov fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu platná od 27.6.2018.
 • Životné minimum je od 1.7.2018 upravené na sumu 205,07 €.
 • Od 1.7.2018 si dôchodca – poberateľ starobného, predčasného starobného, invalidného, invalidného výsluhového alebo výsluhového dôchodku s dovŕšeným dôchodkovým vekom, pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce môže určiť’ jednu dohodu, z ktorej bude do 200 € mesačne oslobodený od platenia odvodov na povinné dôchodkové poistenie. Pri zadávaní novej dohody je potrebné uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia označiť v Pracovných pomeroch. Ak sa dôchodca rozhodne, že si výnimku uplatní alebo ukončí jej uplatnenie v priebehu trvania dohody, je potrebné túto skutočnosť vyznačiť na karte Mzdové údaje v Personalistike.
 • Upravený výpočet odvodov pre dohodárov – dôchodcov, ktorí si od 1.7.2018 uplatňujú výnimku z dôchodkového poistenia.
 • Zapracované nové kódy pre RLFO a výkazy pre Sociálnu poisťovňu, slúžiace pre dohodárov – dôchodcov, ktorí si budú uplatňovať výnimku z dôchodkového poistenia.
 • Upravený výpočet odvodov z dohôd predčasných starobných dôchodcov. Od 1.7.2018 neplatia nemocenské poistenie.
 • Upravený výpočet odvodov na zdravotné poistenie pre dohodárov, ktorí sú poberateľmi predčasného starobného dôchodku. Od 1.7.2018 neplatia z dohôd zdravotné poistenie.
 • Upravené vykazovanie kal. dní vyluč. dôb na Evidenčnom liste dôchodkového poistenia v prípade dohodárov – predčasných starobných dôchodcov, ktorým vznikne PN, OČR po 1.7.2018. Do kal. dní vyluč. dôb sa neuvádzajú dni počas ktorých zamestnanec nemal nárok na nemocenské a ošetrovné.
 • Pri predčasnom starobnom dôchodku (Personalistika – Evidencia dôchodkov) pribudla možnosť evidovať obdobia počas ktorých bolo zamestnancovi vyplácanie predčasného starobného dôchodku pozastavené.
 • Zapracované nové tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie dôchodcovia (Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov). Tlačivo predkladá dohodár – dôchodca k dohode o vykonaní práce alebo k dohode o pracovnej činnosti, ak si chce uplatniť výnimku z dôchodkového poistenia.
 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2018.
 • Aktualizované tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brig. práci študentov (Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov).
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty