Menu

OLYMP 19.30

Top novinky verzie 19.30

>

Legislatíva

Nový nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa do 6 rokov.

Nové nastavenie zložky mzdy 271 Odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat) platné od mája 2019.

Nové nastavenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a v noci platné od 1.5.2019.

Nový dokument Zoznam pracovníkov zaradených do rizikovej kategórie 2.

Ostatné novinky verzie 19.30

  • Nový nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa do 6 rokov. Tento nový nárok si daňovník môže prvýkrát uplatniť za mesiac apríl 2019.
  • Nové nastavenie zložky mzdy 271 Odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat) platné od mája 2019. Pri posudzovaní podmienky splnenia nároku na zvýhodnenie 13. platu sa kontroluje vyplatená čiastka 500 EUR. Ak sú splnené všetky podmienky, do výšky 500 EUR sa neplatí zdravotné poistenie ani daň.
  • Nové nastavenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a v noci platné od 1.5.2019. Zvyšujú sa percentuálne sadzby pri zložkách mzdy 166 príplatok za prácu v sobotu, 168 príplatok za prácu v nedeľu a 180 príplatok za prácu v noci.
  • Nový dokument Zoznam pracovníkov zaradených do rizikovej kategórie 2, ktorý obsahuje počet zamestnancov s rovnakým druhom práce a strediskom k 31.12. Dokument slúži ako pomôcka pri oznamovaní rizikovej kategórie 2 Úradu verejného zdravotníctva SR.
  • Zapracovaná možnosť zadať dieťaťu namiesto rodného čísla Iné ID, ktoré môže obsahovať viac znakov ako rodné číslo (Personalistika – Rodinné údaje). Iné ID sa zadáva v prípade, že dieťa nemá pridelené slovenské rodné číslo.
  • Opravené nesprávne vykazovanie daňového bonusu na deti na Hlásení o vyúčtovaní dane pri kombinácii zrážkovej dane a daňového bonusu.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty