Menu

OLYMP 19.50

Top novinky verzie 19.50

>

Legislatíva

Životné minimum je od 1. 7. 2019 upravené na sumu 210,20 €.

>

Prehľadnejšia Personalistika

Zjednodušená karta Mzdové údaje v Personalistike a prehľadnejšie karty Personálne údaje a Adresy.

Zjednodušené a prehľadnejšie formuláre pre Zložky mzdy a Zrážky.

>

Tlačové zostavy

Zjednodušená karta Mzdové údaje v Personalistike a prehľadnejšie karty Personálne údaje a Adresy.

Zjednodušené a prehľadnejšie formuláre pre Zložky mzdy a Zrážky.

Vylepšené tlačové zostavy Rekapitulácia zrážok po pracovníkoch a Rekapitulácia zrážok podľa typu.

Ostatné novinky verzie 19.50

  • Životné minimum je od 1. 7. 2019 upravené na sumu 210,20 €.
  • V kalkulačke stravných lístkov je od júla 2019 zvýšená suma stravného pri pracovnej ceste 5-12 hodín na 5,10 €.
  • Zjednodušená karta Mzdové údaje v Personalistike a prehľadnejšie karty Personálne údaje a Adresy.
  • Zjednodušené a prehľadnejšie formuláre pre Zložky mzdy a Zrážky. Na formulároch sa zobrazujú len polia, ktoré sú aktuálne pre daný typ zložky mzdy resp. zrážky.
  • Vylepšená tlačová zostava Rekapitulácia zrážok po pracovníkoch (Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zrážok vo vygenerovaných mzdách). Obsahuje zoznam zrážok po jednotlivých mesiacoch aj s príslušným popisom zrážky.
  • Vylepšená tlačová zostava Rekapitulácia zrážok podľa typu (Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zrážok vo vygenerovaných mzdách). Zrážky je možné členiť aj podľa popisu zrážok. Tlačovú zostavu je možné upraviť cez editor reportov podľa vlastných potrieb.
  • Opravená chyba vo výkaze do zdravotných poisťovní pri vyplatení 13. platu. Nesprávne sa zobrazovala suma v stĺpci Suma plnenia oslobodená od platenia poistného. Prejavila sa len u tých zamestnancov, ktorí mali vyplatený 13. plat  v minulom a súčasne aj v tomto roku.
  • Opravená chyba na mesačnom výkaze do zdravotnej poisťovne, aby správne vykazovalo dohodárov s PN, OČR a poberaním materského a dohodárov dôchodcov.
  • Opravená chyba pri alikvotizácii vymeriavaceho základu na zdravotné poistenie v prípade, že bol dohodárovi v priebehu mesiaca priznaný dôchodok.
  • Opravená chyba u dohodára s pozastaveným vyplácaním predčasného starobného dôchodku, pri ktorej program nevypočítal garančné poistenie.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty