Menu

OLYMP 20.35

Top novinky verzie 20.35

>

Legislatíva

Výkaz pre priznanie finančného príspevku (opatrenie č. 1) k žiadosti na získanie príspevku na udržanie zamestnanosti v súvislosti s COVID-19.

Pri generovaní prevodných príkazov možnosť rozčleniť poistné na poistné za zamestnanca a za zamestnávateľa.

Ostatné novinky verzie 20.35

  • Nový dokument Výkaz pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1 (Tlač – Rekapitulácia miezd – Rekapitulácia miezd podľa pracovníkov). Ide o výkaz k žiadosti na získanie príspevku na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Údaje o celkovom počte zamestnancov a o celkovom vymeriavacom základe je potrebné doplniť do výkazu ručne.
  • Pri generovaní prevodných príkazov pribudla možnosť rozčleniť poistné na poistné za zamestnanca a za zamestnávateľa. Po zapnutí voľby Rozčleniť poistné sa v prevodnom príkaze suma poistného na sociálne poistenie, zdravotné poistenie a DDS rozdelí na odvod za zamestnanca a za zamestnávateľa. Túto funkciu môžete využiť v prípade, že odvod za zamestnávateľa budete uhrádzať neskôr, a teda ho z pôvodného prevodného príkazu môžete jednoducho vymazať.
  • Na dokumente Potvrdenie o zamestnaneckom vzťahu (Tlač – Potvrdenie zamestnávateľa) bola doplnená možnosť tlačiť aj miesto výkonu práce zamestnanca. Tento údaj sa vytlačí po zapnutí príslušnej voľby pred tlačou.
  • Opravená chyba pri tlači dokumentov s pečiatkou. Na niektorých dokumentoch sa nezobrazila pečiatka, ktorá bola do programu Olymp nahratá už dávnejšie.
  • Opravená chyba pri vytváraní Registračného listu FO v prípade obecného úradu. U dohodárov sa nesprávne uviedol aj element súvisiaci s obecnou políciou, a výkaz preto neprechádzal.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty