Menu

OLYMP 20.40

Top novinky verzie 20.40

>

Legislatíva

Nový export a tlačivo Mesačného výkazu a Výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu.

Nová zložka mzdy 331 prekážky v práci v krízovej situácii.

Nové dokumenty Podklady pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 3A a 3B k žiadosti na získanie príspevku na udržanie zamestnanosti v súvislosti s COVID-19.

Ostatné novinky verzie 20.40

  • Nová štruktúra exportu a aktualizované tlačivo Mesačného výkazu poistného a Výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu platné od apríla 2020.
  • Nová zložka mzdy 331 prekážky v práci v krízovej situácii. Ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.
  • Nové dokumenty Podklady pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 3A a 3B (Tlač – Rekapitulácia miezd – Rekapitulácia miezd podľa pracovníkov). Ide o podklady pre výkaz k žiadosti na získanie príspevku pre zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.
  • V prípade obce (kód právnej formy 801) bola do podnikových údajov (Organizácia – Podnik) na kartu Nastavenie doplnená voľba Obec so zriadenou obecnou políciou. Túto voľbu je potrebné zapnúť, ak má obec zriadenú obecnú políciu, aby sa správne vyexportovali Registračné listy FO.
  • Na jednotlivé dokumenty bol zapracovaný nový 3% osobitný odvod na sociálne poistenie pre obecných policajtov.
  • Na zložke mzdy 330 prekážky v práci na strane zamestnávateľa pribudla možnosť zadať aj dátumy.
  • Opravená chyba pri generovaní prevodných príkazov s rozčlenením poistného, ktorá vznikla v prípade, ak bol v dôvode pre príkazcu zadaný dlhý text.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty