Menu

OLYMP 20.70

Top novinky verzie 20.70

>

Legislatíva

 • Sprístupnená zložka mzdy 272 – odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat) pre rok 2020.
 • Nová zložka mzdy 990 príspevok z ÚPSVaR, ktorú je možné použiť v prípade, že zamestnávateľ vypláca zamestnancovi príspevok poskytnutý z ÚPSVaR podľa zákona o službách zamestnanosti. Suma príspevku je oslobodená od dane a odvodov.
 • Ostatné novinky verzie 20.70

  • Aktualizované kódy odborov vzdelania na rok 2020 používané v štatistikách pre Treximu.
  • Pomocou funkcie Import stravného je možné do vypočítaných miezd hromadne naimportovať aj ďalšie zrážky zadávané čiastkou: iná zrážka, nevyúčtovaný preddavok cestovného, záloha, pôžička, sporenie a príspevok odborom. Ku zrážke je možné naimportovať aj jej popis. Štruktúra importu je popísaná v Helpe k programu Olymp.
  • Pri importe odmien (Mzdové funkcie – Import odmien) je možné k zložke mzdy naimportovať aj jej popis. Štruktúra importu je popísaná v Helpe k programu Olymp.
  • Pri importe počtu dní do zrážky stravné pribudla možnosť naimportovať aj nulový počet dní.
  • Opravená chyba, ktorá sa vyskytla pri tlači prázdneho mesačného výkazu poistného do Sociálnej poisťovne.

  Ďalšie súbory na stiahnutie

  Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

  OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

  Zdieľať
  KROS
  O nás
  Blog
  Kontakty