Menu

OLYMP 21.30

Top novinky verzie 21.30

>

Legislatíva

 • Zadávanie dlhodobej OČR od 1.4.2021
 • Export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B – aktualizované xml pre Prvú pomoc+ a doplnené xml pre Prvú pomoc++
 • Viaceré možnosti pre výpočet počtu dní na zložkách mzdy týkajúcich sa finančného príspevku na stravu 979 a 516.

Ostatné novinky verzie 21.30

 • V Personalistike na karte Evidencia neprítomnosti pribudla možnosť od 1.4.2021 zadať dlhodobú OČR. Ide o dlhodobú osobnú starostlivosť o člena rodiny v prirodzenom prostredí. Do výplaty sa prenesie zložkami mzdy N04 a od 91. dňa N22. Oznamuje sa do ZP kódom 1O. Od 91. dňa sa oznamuje do Sociálnej poisťovne RLFO prerušenie.
 • Pri prestriedaní sa na dlhodobej OČR sa dni poskytovania OČR spočítajú každému poistencovi osobitne a prerušenie nastáva až po uplynutí 90 dní. To, že ide o rovnakú OČR sleduje program podľa rovnakej poznámky vyplnenej pri dlhodobej OČR.
 • Predlžuje sa doba vyplácania dávky ošetrovné. Pri krátkodobej OČR, ktorá vznikla po 31.3.2021 sa do výplaty prenesie na prvých 14 kalendárnych dní zložka mzdy N04 a od 15. dňa N22. Do konca marca sa prenáša ZM N04 na prvých 10 dní a od 11. dňa N22.
 • Zapracovaná nová štruktúra xml exportu Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B pre Prvú pomoc++. Od februára 2021 je možné vo formulári pred exportom zvoliť, či žiadate o príspevok vo výške 80% alebo 100% celkovej ceny práce.
 • Aktualizovaný xml export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B (Prvá pomoc+).
 • Na zložkách mzdy 979 Finančný príspevok na stravu a 516 Finančný príspevok na stravu zo SF pribudli viaceré možnosti pre výpočet počtu dní pri tarife EUR na deň. Môžete ich využiť napr. pri vyplácaní príspevku na stravu vopred. Okrem skutočného odpracovaného počtu dní je možné zvoliť predpokladaný počet dní daného mesiaca, resp. počet dní nasledujúceho mesiaca. V týchto dvoch prípadoch je možné zvoliť odpočítavanie neodpracovaných dní z aktuálneho, resp. predchádzajúceho mesiaca.
 • V súvislosti so zlúčením AXA a UNIQA boli v programe upravené názvy DDS a DSS z AXA na UNIQA.
 • Doplnená možnosť tlačiť pečiatku na dohode o vykonaní práce, dohode o pracovnej činnosti a dohode o brigádnickej práci študentov ako aj na zmenách a dodatkoch k dohodám.
 • Upravený výpočet vymeriavacieho základu na Evidenčnom liste dôchodkového poistenia v prípade, že je použitá zložka mzdy 331 Prekážky v práci v krízovej situácii alebo 335 Prekážky v práci – nútená dovolenka a vymeriavací základ sa rozdeľuje do viacerých riadkov.
 • Opravená chyba, keď sa neuviedlo IČPV na Výkaze poistného a príspevkov. Nastala v prípade, že bol vyplatený príjem počas celomesačného prerušenia.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty