Menu

OLYMP 21.21

Top novinky verzie 21.21

>

Opravené chyby

 • Na zložke mzdy 180 príplatok za prácu v noci je opäť prístupný kalendár na zadávanie dní.
 • Prevodné príkazy je opäť možné odoslať cez aplikáciu MyJob.
 • Opravený formulár pracovníka v Personalistike, kedy pri niektorých rozlíšeniach obrazovky a veľkosti DPI neboli viditeľné tlačidlá OK a Zruš.
 • Opravené dopĺňanie počtu dní na zložke mzdy 979 finančný príspevok na stravu – nezdaň. za obdobie 02/2021 a staršie. Dni sa nesprávne automaticky prepisovali podľa základnej zložky mzdy.

Ostatné novinky verzie 21.21

 • Nové zložky mzdy pre pridanie finančného príspevku na stravu do mzdy zamestnanca. Zložka mzdy 979 – finančný príspevok na stravu slúži na zadanie finančného príspevku na stravovanie podľa § 152 Zákonníka práce, ktorý je oslobodený od dane a odvodov. Na zadanie časti finančného príspevku, ktorá je vyplácaná zo sociálneho fondu, je potrebné použiť novú zložku mzdy 516 – finančný príspevok na stravu zo SF.

 • Nový dokument Vyhlásenie k výberu formy príspevku na stravovanie (Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov). Dokument slúži ako vyhlásenie zamestnanca k výberu medzi zabezpečením stravovania formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

 • Vo formulári pre Ročné zúčtovanie dane za rok 2020 pribudla možnosť zadať Príjmy oslobodené od dane pre uplatnenie daňového bonusu. Ak zamestnanec nedosiahol výšku zdaniteľných príjmov v riadku 01 aspoň 3480 eur, na účely douplatnenia daňového bonusu je možné zohľadniť aj príjmy oslobodené od dane, napr. prijaté pandemické ošetrovné či nemocenské.

 • Zapracovaný export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B vo formáte .csv (Exporty – Prvá pomoc+).

 • Aktualizovaný xml export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B.

 • V Personalistike na karte Personálne údaje pribudla možnosť zadať Daňové identifikačné číslo, ktoré má pridelené zahraničný zamestnanec s trvalým pobytom v EU. Toto číslo sa uvedie aj na 1. strane mzdového listu.

 • Aktualizovaná tlačová zostava a export Ročného výkazu o úplných nákladoch práce (1-01) za rok 2020 (Tlač – Štatistiky, Exporty – Trexima).

 • Aktualizovaný Štvrťročný výkaz o práci (2-04) na rok 2021 (Tlač – Štatistiky).

 • Aktualizovaný dokument Podklady k štvrťročnému výkazu v školstve (Tlač – Štatistiky).

 • Aktualizovaný dokument Informačná karta o pracovnoprávnom vzťahu občana EÚ (Tlač – Oznamovacia povinnosť – Informačné karty-zamestnávanie cudzincov).

 • Pri generovaní mzdy po skončení pracovného pomeru bolo dopracované upozornenie na zadanie ukončenia uplatňovania daňového bonusu.

 • Do mzdovej kalkulačky (Mzdové funkcie – Mzdová kalkulačka) bol doplnený výpočet čistej a hrubej mzdy z ceny práce.

 • Aktualizovaná Kalkulačka stravných lístkov od 03/2021 (Mzdové funkcie – Kalkulačky).

 • Aktualizovaný prevodný príkaz pre OTP banku.

 • Doplnená možnosť tlačiť pečiatku aj na dokumentoch Pracovná zmluva, Zmena zmluvy, Dodatok k zmluve a Ukončenie pracovného pomeru.

 • Na Potvrdení o zdaniteľnej mzde bola upravená veľkosť pečiatky. V niektorých prípadoch sa tlačila príliš malá.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty