Menu

OLYMP 22.40

Top novinky verzie 22.40

>

Podklady pre žiadosť o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce (Kurzarbeit)

  • Zapracovaná tlačová zostava a export podkladov k žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce.
>

Kalkulačka stravných lístkov od 1.5.2022

  • Upravili sme sumu stravného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín na 6 €.

Ostatné novinky verzie 22.40

  • Nový dokument Podklady pre žiadosť o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce (Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia miezd – Kurzarbeit). Slúži ako podklad pre vyplnenie žiadosti o podporu v čase skrátenej práce.

  • V programe Olymp vytvoríte aj elektronický súbor podkladov k žiadosti v menu Exporty – Kurarbeit. Vyexportovaný súbor obsahuje zamestnancov, ktorí ku dňu podania žiadosti spĺňajú podmienky pre poskytnutie podpory. Vyexportovaný súbor spolu s tlačenými podkladmi pre žiadosť Vám pomôžu pri vyplnení žiadosti o poskytnutie podpory, ktorú budete podávať elektronicky. Upozorňujeme, že program nevie zohľadniť všetky skutočnosti, preto údaje vždy skontrolujte a v prípade potreby ručne upravte.

  • Nový dokument Rozpis pracovnej doby podľa zložiek mzdy (Evidencia pracovnej doby – Rozpis pracovnej doby – po zamestnancoch) obsahuje evidenciu pracovnej doby podľa zvolených zložiek mzdy po jednotlivých zamestnancoch. V súvislosti s kurzarbeitom Vám môže dokument poslúžiť ako pomôcka pre odsledovanie koľko hodín prekážok v práci mali zamestnanci za jednotlivé dni.

  • Aktualizovali sme kalkulačku stravných lístkov (Mzdové funkcie – Kalkulačka stravných lístkov). Od 1.5.2022 sa zvyšuje suma stravného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín na 6 €.

  • Na základe usmernenia zo Štatistického úradu SR sa v štatistických výkazoch Práca/A 2-04 a Práca/B 2-04 vykazujú aj osoby z právnych vzťahov Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu a Zmluva o výkone činnosti športového odborníka.

  • Opravená chyba kedy neprešiel Výkaz poistného a príspevkov na Sociálnu poisťovňu ak išlo o zamestnanca s nepravidelným príjmom – dohodár, spoločník, štatutár, iný pracovný vzťah. Vo vyexportovanom výkaze sa tomuto zamestnancovi vykázal element nového poistenia financovanie podpory s nulami. Po novom sa tento element v súbore nenachádza vôbec.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty