Menu

OLYMP 6.12

Novinky verzie 6.12

 • Nová zložka mzdy 630 fiktívny príjem – s odvodom na ZP. Zložka mzdy 620 fiktívny príjem bola premenovaná na 630 fiktívny príjem – bez odvodu na ZP.
 • Zložka mzdy 258 odmena zo zisku po zdanení je od decembra 2005 nastavená ako nezdaňovaná. Navyše je od decembra nastavená tak, že nepôjde do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie.
 • Pri upgrade na verziu 6.10 mohlo za istých okolností dôjst k vymazaniu štátnych príslušností zadaných v Personalistike na záložke Osobné údaje. Stratené príslušnosti sa novou verziou automaticky obnovia zo záložnej databázy.
 • Z tlačových zostáv (Dokumenty-Odvody poistného-Zdravotné poistenie) bol odstránený Univerzálny výkaz zdravotného poistenia, ktorý už toho času nie je potrebné používať, lebo každá zdravotná poisťovňa používa vlastný výkaz.
 • Pri tlači a exporte výkazov do zdravotných poisťovní je zapracovaná podpora na prenos ako nových kódov, tak aj kódov pôvodne platných, pričom program použije taký kód, aký je zadaný v bankových účtoch.
 • Aktualizovaný výkaz pre APOLLO zdravotnú poisťovňu.
 • Aktualizovaný výkaz pre zdravotnú poisťovňu SIDERIA.
 • Nová voľba programu: Mzdy – Export pre sociálnu poisťovňu – Registračné listy FO slúži na elektronické zasielanie PrihláškyOdhlášky a Prerušenia do Sociálnej poisťovne, pričom je možnosť voľby vygenerovať jednoduchý RLFO za 1 zamestnanca alebo hromadný RLFO za viac zamestnancov.
 • Aktualizovaný výkaz pre zdravotnú poisťovňu Dôvera.
 • Pribudol nový dokument “Potvrdenie zamestnanca o prevzatí výplatnej pásky”. Nájdete ho v tlaèových zostavách (Dokumenty / Výplaty) ako položku “Potvrdenie prevzatia výplatnej pásky”.
 • Zložka mzdy 980_finančý príspevok na stravu je od 1.12.2005 nastavená na odvod poistného na zdravotné poistenie. V prípade, že finančný príspevok na stravu uhrádzate z prostriedkov sociálneho fondu, použite zložku mzdy 512_Príspevok zo SF zdaňovaný preddavkom, ktorá sa do vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie nezapočítava.
 • Opravená chyba pri otváraní programu. Po zadaní správneho hesla na otvorenie programu, program automaticky otvoril poslednú otvorenú firmu bez toho, aby si vyžiadal zadanie jej prístupového hesla.
 • Na niektorých typoch starších tlačiarní sa na dokumentoch na tlač mesačných výkazov pre Vzájomnú zdravotnú poisťovňu Dôvera a Združenú zdravotnú poisťovňu SIDERIA nesprávne zobrazovalo pozadie dokumentu.
 • Ak došlo v poslednom mesiaci k zmene adresy firmy, za istých okolností sa pri tlači Mesačného výkazu poistného pre Sociálnu poisťovňu zobrazila pôvodná adresa.
 • Upravený formát exportu prevodného príkazu pre Citibank, kde pri použití diakritiky v niektorých položkách nastal problém naimportovania údajov prostredníctvom home bankingu.
 • Opravené zobrazovanie diakritiky v Chybových hláseniach, Upozorneniach a Oznamoch programu.
 • Ak bolo DDS za organizáciu zadané v personalistike percentom a nie čiastkou, program ho za určitých okolností nezahrnul do vymeriavacieho základu na ZP.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty