Menu

OLYMP 6.23

Novinky verzie 6.23

  • Pre potreby ročné zúčtovania zdravotného poistenia, bola zmenená platnosť niektorých zložiek mzdy. Aby tieto zmeny neovlyvnili už vypočítané odvody poistného na ZP za rok 2005, budú tieto automaticky nastavené ako ručne vypočítané (po otvorení výplaty budú zobrazené červenou farbou).
  • Upravený dokument Mzdový list – Prehľad vypočítaných miezd. Bol pridaný údaj Neupravený vymeriavací základ na ZP.
  • Pridaný nový dokument Dokumenty – Odvod dane – Oznámenie o zrážkovej dani.
  • Nový dokument Žiadosť o vykonanie zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Žiadosť o vykonanie zúčtovania).
  • Nový dokument Doklad o výške príjmu a o preddavkoch pre ročné zúčtovanie ZP (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Doklad o výške príjmu a o preddavkoch pre ročné zúčtovanie ZP). Do adresára Export sa automaticky vytvorí elektronická forma tohto dokumentu.
  • Na zložke mzdy 980 príspevok na stravu bol nastavený odvod na ZP so spätnou platnosťou od 1.1.2005.
  • Platnoť zložky 630 fiktívny príjem – s odvodom na ZP bola posunutá so spätnou platnosťou od 1.1.2005.
  • Pri zložkách 60 dohoda o vykonaní práce 63 dohoda o vykonaní práce – súbežný PP, bol nastavený odvod na ZP pre spoločníkov bez PP so spätnou platnosťou od 1.1.2005.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty