Menu

OLYMP 6.90

Novinky verzie 6.90

 • Suma daňového bonusu bola od 1.7.2007 upravená na 555 Sk mesačne.
 • Na Mesačnom výkaze odvodov poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne (vrátane jeho prílohy) sa zobrazia všetci zamestnanci, ktorí sú v danom mesiaci do SP prihlásení, vrátane takých, ktorí majú nulový príjem (napr. z dôvodu PN, materskej dovolenky), ako aj všetci pracovníci pracujúci na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (DoVP, BPS), ktorým nebola v danom mesiaci vyplatená odmena.
 • Na Mesačnom výkaze odvodov poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne (vrátane jeho prílohy) sa musia zobrazovať aj pracovníci, ktorí pracovali na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (DoVP, BPS), ktorí majú vyplatenú odmenu za vykonanú prácu po ukončení pracovnej zmluvy (v mesiaci, kedy sú už zo Sociálnej poisťovne – z dôvodu ukončenia pracovnej zmluvy odhlásení).
 • Aktualizované tlačivá Mesačného výkazu a Oznámenia o zmene platiteľa zdravotného poistenia pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu.
 • Aktualizovaný číselník štátov.
 • Aby sa takýto “dohodár” v mesačnom výkaze zobrazil, je potrebné, aby ste po vygenerovaní jeho výplaty ručne na záložku “Zrážky” pridali odvody poistného na úrazové a garančné poistenie.
 • V pravom spodnom rohu programu sa zobrazuje dátum ukončenia platnosti Balíka služieb zákazníckej podpory.
 • Aktualizovaný prevodný príkaz pre Dexia Banku.
 • Aktualizovaný jednoduchý prevodný príkaz pre Slovenskú sporiteľňu.
 • Vo Výplatných páskach pribudla v oddiely “Zložky mzdy” informácia o výške preplatku zamestnanca z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
 • Do Mzdového listu bol pridaný riadok s preplatkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia zamestnanca.
 • Aktualizované kontaktné údaje pobočky v Banskej Bystrici.
 • Opravená chyba pri exporte RLFO na Sociálnu poisťovňu, ktorá sa vyskytovala pri prihlasovaní zamestnanca s inou, ako slovenskou štátnou príslušnosťou (pri Exporte bola zvolená možnosť “Jednoduchý RLFO”), kedy takto exportovaný výkaz nebol serverom Soc. poisťovne akceptovaný.
 • Upravené predkontácie na zložkách mzdy Z20 – Zúčtovanie zdravotného poistenia a P90 – zaúčtovanie zrážok.
 • Upravené predkontácie na zložkách mzdy Z20 – Zúčtovanie zdravotného poistenia a P90 – zaúčtovanie zrážok.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty