Menu

OLYMP 7.11

Novinky verzie 7.11

  • Výpočet ceny programu (Olymp – Cenník) bol upravený v zmysle aktuálneho cenníka platného od 19.11.2007.
  • V menu Organizácia – Rozpis účtovania bola doplnená možnosť vybrať si typ pracovného pomeru Dohoda o pracovnej činnosti.
  • Na reporte Dohoda o pracovnej činnosti bol text “§228 písm a)” opravený na “§228a”.
  • Opravená chyba pri pridávaní zrážky “nevyúčtovaný preddavok cestovného”, ktorá sa od mesiaca september 2007 nedala pridať do výplaty.
  • Opravená chyba 510 – 1431 – 6 Overflow pri importe z dochádzkového systému, ktorá sa vyskytovala  v prípade, že tarifa importovanej zložky bola vyššia ako 32 767 Sk.
  • Opravená chyba pri Mesačnom výkaze pre Sociálnu poisťovňu, kde program v prípade “dohodárov”, ktorí mali súčasne v tom istom období viac dohôd, uviedol nesprávny počet dní poistenia.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty