Menu

OLYMP 9.21

Novinky verzie 9.21

  • Aktualizované tlačivá Žiadosť a Doklad o výške príjmu a o preddavkoch pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2008.
  • Oprava chybného minimálneho vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie za mesiace február až apríl 2008 pre zamestnancov so zdravotným obmedzením.
  • Aktualizovaný štvrťročný “Prehľad o zrazených preddavkoch na daň”. Jedná sa len o grafickú úpravu, ktorá zodpovedá originálnemu tlačivu.
  • Opravená chyba v tlačovej zostave “Prehľad o zrazených preddavkoch”. Program nezadával sumu do žiadosti o poukázanie daňového bonusu v prípade, ak bola menšia ako 1 EUR.
  • Odstránená chyba na Prehľade o zrazených preddavkoch, kedy program do stĺpcov zadával nuly, pričom mali zostať prázdne. Bolo to v prípade, ak v kalendári nebol pridaný aktuálny mesiac.
  • Opravená chyba v tlačovej zostave “Hlásenie o vyúčtovaní dane”. V tlačovej zostave boli v hlavičke uvedené texty, ktoré neboli súčasťou tlačiva.
  • Opravená chyba Type mismatch, ktorá sa zobrazovala pri tlači Rekapitulácie zrážok alebo Rekapitulácii zložiek mzdy hneď po spustení programu.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty