Menu

OLYMP 9.22

Novinky verzie 9.22

  • Opravená chyba pri výpoète priemeru na PN, kde program v mesiaci apríl 2009 uvádzal nesprávny pravdepodobný vymeriavací základ.
  • Chyba sa prejavila len u zamestnancov, ktorých rozhodujúce obdobie je rok 2008 a v tomto roku nemajú generovanú výplatu. Môže to byť z dôvodu, že zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie (napr. zamestnankyňa na materskej dovolenke, zamestnanec, ktorému PN vznikla v deň nástupu do pracovného pomeru). Táto chyba sa mohla prejaviť aj v prípade, ak ste mzdy v minulom roku nepočítali na programe Olymp a vymeriavacie základy na platenie poistného na nemocenské poistenie v programe z toho dôvodu chýbajú.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty