Menu

OLYMP 9.43

Novinky verzie 9.43

  • Opravená chyba pri tlači hromadného prevodného príkazu do ČSOB, kedy program nesprávne uviedol sumu na poslednej položke príkazu. Chyba sa prejavila len v tom prípade, ak prevodný príkaz obsahoval taký počet položiek, kedy sa posledná položka zobrazila už len na jednoduchom príkaze (t.j. 7,13,19,… položiek). Program uviedol na tomto jednoduchom príkaze celkovú súčtovú sumu zo všetkých prevodov a nie sumu z vytvoreného prevodného príkazu danej položky.
  • Opravený hromadný prevodný príkaz pre ČSOB, kde program vypĺňal variabilný symbol len na 9 miest.
  • Upravené podkladové tlačivo „Prehľadu o zrazených preddavkoch na daň“ tak, aby mohol byť prehľad automaticky spracovaný na daňových úradoch.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty