Menu

OMEGA 12.52.00

Ostatné novinky verzie 12.52.00

  • Do formulára pre pridanie položky v doklade fakturácie, vedľa poľa “Zľavy”, pribudla voľba “Prepočí­tavať zľavu”. Ak je voľba zapnutá (označená krížikom), tak pri zmene hodnoty v poli “Predajná cena” (alebo “Predajná cena s DPH”) sa prepočí­tava zľava vzhľadom k hodnote v poli “Podľa cenní­ka bez DPH” (hodnota v tomto poli sa nemení­, ak je hodnota zvolená zo zoznamu cien, ktoré sa zobrazí­ po kliknutí­ na rozbaľovací­ zoznam v tomto poli). Ak je voľba “Prepočí­tať zľavu” vypnutá, pri zmene hodnoty v poli “Predajná cena” (alebo “Predajná cena s DPH”) sa zľava neprepočí­ta, ale zmení­ sa hodnota v poli “Podľa cenní­ka bez DPH”.
  • Do hlavného menu Omega – Servis bola pridaná položka “KROS servis cez internet”, ktorá sprí­stupní­ zákazní­cku obrazovku pre pomoc cez vzdialené pripojenie.
  • Opravená chyba v predajkách. Ak bola do predajky pridaná položka a zmenila sa cena, v políčku “Suma” (celková suma dokladu) sa zobrazila hodnota, ktorá bola vypočí­taná z pôvodnej ceny a nie zo zmenenej ceny.
  • Opravená chyba vo fakturácii. Ak sa do dokladu fakturácie pridala položka so záporným množstvom, k celkovej hodnote dokladu sa položka pripočí­tala, nie odpočí­tala.
  • Opravená chyba vo fakturácii. Ak bola na skladovej karte evidovaná rezervácia a takáto karta bola pridaná do faktúry, v automaticky vygenerovanom pohybe bola na tejto položke nesprávne uvedená zľava. Už uložené doklady vo fakturácii a pohyby na sklade je možné opraviť pomocou novej kontroly fakturácie, ktorá nájde a opraví­ doklady s nesprávne rozpí­sanou zľavou na položkách dokladu.
  • Opravená chyba, kedy program nesprávne prepočí­tal jednotkovú sumu na položkách výdajok, ktoré boli vytvorené položkami z viacerých skladov. Sumy na položkách výdajok boli vytvorené automaticky z dokladu fakturácie.
  • Opravená chyba pri otváraní­ programu Omega a prihlasovaní­ sa do firmy. Chyba sa prejavila u firiem, ktoré mali databázu uloženú v adresári C:\Omega\data a nie v podadresári C:\Omega\Data\NazovFirmy. Program padal na chybe v prí­pade, že sa v nastavenom pomocnom adresári C:\Omega\data nachádzal adresár test.
  • Opravené spúsťanie Helpu.
  • Opravená chyba pri tlači predajky so zľavou na fiškál od firmy Varos. Zľava bola uvádzaná jednou sumou s 0% DPH.
  • Opravená chyba v evidencii účtovných dokladov. Program pre okruhy BV a zBV nezobrazoval pole na zadanie bankového účtu partnera, pre okruhy PD a zPD chýbal popis “Prijaté od” a “Vyplatené komu”.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty