Menu

OMEGA 12.54.00

Ostatné novinky verzie 12.54.00

  • Opravená chyba, keď v tlačových zostavách “Predajka komplet” a “Predajka s výrobnými číslami” sa zľava tlačila v nulovej sadzbe DPH.
  • Opravená chyba, ktorá bola vo firme s hospodárskym rokom v súvahe pri preberaní výsledkov z minulého roka.
  • Opravená chyba v cestovných príkazoch pri výpočte stravného v prípade použitia krátenia pri tuzemskej pracovnej ceste, trvajúcej viac ako dva dni.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty