Menu

OMEGA 13.01.00

Ostatné novinky verzie 13.01.00

  • V programe boli aktualizované sadzby pre daň z motorových vozidiel pre Prešovský samosprávny kraj za rok 2009.
  • Opravené duplicitné zobrazovanie pohybov na sklade. Chyba bola v prípade, ak užívateľ pridával do číselníka štátov vlastný štát s rovnakým kódom pre hlásenie Intrastat, ktorý už v číselníku existoval a tento použil na pohybe zaradenom do hlásenia Intrastat.
  • Opravená chyba vo vytváraní výdajky z dodacích listov. V prípade, ak bol vytvorený dodací list, program vytvoril výdajku a následne do dodacieho listu pribudla skladová karta. Program vytvoril  ďalšiu výdajku, avšak v nesprávnej cene.
  • Bola opravená chyba, ktorá sa zobrazovala pri vytvorení, oprave, vymazávaní objednávok alebo pohybov. Táto chyba sa v programe zobrazovala len vtedy, ak bol na skladových kartách veľký počet pohybov.
  • Opravená chyba v prípade, ak pri vytvorení predajky kópiou z iného dokladu fakturácie (okrem kópie z predajky), program dva krát započítaval zľavu z karty partnera.
  • Bola opravená chyba v prípade, kedy program pri tlači bločku cez fiškálnu pokladnicu uvádzal zľavu za doklad viac krát.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty