Menu

OMEGA 13.14.00

Ostatné novinky verzie 13.14.00

  • Doplnená podpora 6% DPH pre fiškálny modul FM3000 (od firmy Varos). Hladinu 6% DPH je potrebné mať vo fiškálnom module nastavenú na 4-tej hladine. Nastavenie hladín DPH vo fiškálnom module by malo byť nasledovné: 1. hladina 19% DPH, 2. hladina 10% DPH, 3. hladina 0% DPH, 4. hladina 6% DPH.
  • V programe bol zapracovaný export zahraničných prevodných príkazov vo formáte CDF pre VÚB.
  • Opravená chyba pri založení novej firmy typu NUJ, kde sa nenaplnila aktuálna štruktúra Výkazu ziskov a strát.
  • V programe bol opravený výpočet stravného pre častú zmenu pracoviska v prípade, ak jedna pracovná cesta trvala viac dní a bola zapnutá voľba “Prerušenie pracovnej cesty”.
  • V tlačových zostavách Súvaha a Výkaz ziskov a strát boli opravené chyby v zaokrúhľovaní na celé EUR.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty