Menu

OMEGA 18.21.00

Top novinky verzie 18.21.00

>

Výkazy pre Mikro účtovné jednotky (od verzie 18.20)

  Uľahčite si uzávierku roka 2014 ak spĺňate podmienky pre mikro účtovné jednotky. V časti Firma/Nastavenie/Všeobecné nastavenia si zmeníte typ účtovnej jednotky na “mikro”, na základe čoho program prevedie výkazy do štruktúry mikro účtovnej jednotky.
  Do programu sme zapracovali:

 • Nový výkaz Účtovná závierka pre MÚJ
 • Tlačové zostavy Podrobný rozpis položiek pre súvahu aj výkaz ziskov a strát
 • Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
 • Poznámky k účtovnej závierke pre MÚJ
>

Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb (od verzie 18.11)

 Aktualizované tlačivo Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb pre rok 2014. Boli pridané nové tabuľky a riadky v súvislosti s evidenciou daňovej licencie, zapracovaný nový spôsob umorenia daňovej straty a upravené výpočty pre jednotlivé riadky priznania.

>

Nový výkaz Účtovná závierka pre podnikateľov (od verzie 18.00)

Do programu bol zapracovaný nový výkaz Účtovná závierka, ktorý obsahuje súvahu a  výkaz ziskov a strát. Nový výkaz budú podávať podnikatelia, ktorí podávajú  riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2014 a neskôr.

Ostatné novinky verzie 18.21.00

 • V programe bol aktualizovaný podklad pre Ročný výkaz produkčných odvetví za rok 2014.
 • Pre výkaz Účtovná závierka sme upravili zobrazovanie núl po načítaní výkazu na stránke FR SR. Pre nulové riadky už hodnotu “0” nezobrazujeme.
 • V tlačovej zostave Poznámky k účtovnej závierke pre podnikateľov bolo upravené označenie tlačiva. Označenie “Poznámky Úč POD 3-01” sa zobrazuje pre riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku a označenie “Poznámky Úč POD PÚZ 3-04” pre priebežnú účtovnú závierku.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty