Menu

OMEGA 18.31.00

Top novinky verzie 18.31.00

>

Zmeny v dlhodobom majetku

    Do programu sme zapracovali zmeny v dlhodobom majetku podľa legislatívy platnej od 1.1.2015:

  • pribudli nové odpisové skupiny V a VI,
  • boli zmenené doby odpisovania pre III. a IV. odpisovú skupinu,
  • upravili sa koeficienty pre výpočet zrýchleného odpisu v III. odpisovej skupine,
  • bolo obmedzené použitie zrýchleného typu odpisu iba na II. a III. odpisovú skupinu,
  • zapracovali sme zmeny pre majetok odpisovaný typom daňového odpisu lízing.
  • Väčšinu týchto zmien dokáže program vykonať automaticky. Po nainštalovaní novej verzie Vás program pri vstupe do evidencie dlhodobého majetku upozorní na zmeny, ktoré boli vykonané automaticky pri otvorení firmy.

 

Ostatné novinky verzie 18.31.00

  • Pri exporte Kontrolného výkazu DPH, ak boli v čísle KV DPH alebo číslach pôvodných dokladov použité znaky ako pomlčka, čiarka, lomítko a iné, program nesprávne exportoval tieto znaky na finančnú správu prípadne do aplikácie e-dane. Tento nedostatok sme z programu odstránili.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty