Menu

OMEGA 18.32.00

Top novinky verzie 18.32.00

>

Zmeny v dlhodobom majetku (od verzie 18.31)

  Do programu sme zapracovali zmeny v dlhodobom majetku podľa legislatívy platnej od 1.1.2015:

 • pribudli nové odpisové skupiny V a VI,
 • boli zmenené doby odpisovania pre III. a IV. odpisovú skupinu,
 • upravili sa koeficienty pre výpočet zrýchleného odpisu v III. odpisovej skupine,
 • bolo obmedzené použitie zrýchleného typu odpisu iba na II. a III. odpisovú skupinu,
 • zapracovali sme zmeny pre majetok odpisovaný typom daňového odpisu lízing.
 • Väčšinu týchto zmien dokáže program vykonať automaticky. Po nainštalovaní novej verzie Vás program pri vstupe do evidencie dlhodobého majetku upozorní na zmeny, ktoré boli vykonané automaticky pri otvorení firmy.

 

Ostatné novinky verzie 18.32.00

 • Optimalizovali sme prehľad o firme, ktorý v niektorých prípadoch spôsoboval spomalenie práce pri samotnom otváraní programu, v evidencii účtovných dokladov, fakturácii a sklade. Spomalenie sa prejavovalo len na access databázach.
 • V účtovnej závierke pre mikro ÚJ za rok 2014 sme upravili načítavanie údajov tak, aby sa správne zobrazovali hodnoty vo všetkých riadkoch. Chyba vznikala v prípade, ak bola spustená funkcia “nastav štandard”, kedy sa vymazali hodnoty niektorých riadkov.
 • Vo verzii sme umožnili opakovaný prechod dlhodobého majetku aj do účtovného obdobia 2015, čo je účtovné obdobie, v ktorom dochádza k zmene legislatívy. Opakovaný prechod prenesie do nasledujúceho účtovného obdobia nové karty majetku zaradené v predchádzajúcich účtovných obdobiach.
 • V časti Poznámky k účtovnej závierke pre mikro ÚJ sme upravili doťahovanie obchodného mena firmy a sídla účtovnej jednotky.
 • Zapracovali sme aktuálne tlačivo príkazu na úhradu pre Tatrabanku, kde bol upravený počet položiek na strane. Momentálne sa tlačia len tri položky.
 • V Knihe analytickej evidencie sme upravili zobrazovanie stĺpcov s názvom strediska a zákazky.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty