Menu

OMEGA 18.52.00

Top novinky verzie 18.52.00

>

Nová služba e-shop INTEO (od verzie 18.51)

Vytvorte si nový internetový obchod alebo prepojte s Omegou Váš existujúci
svoje produkty môžete jednoducho odosielať do e-shopu s aktualizáciou skladovej zásoby,
došlé objednávky z eshopu stiahnete jedným klikom do programu a vytvoríte faktúru s výdajkou.
Pre viac informácií kliknite tu.
>

Automatické účtovanie výdavkov 80/20% (od verzie 18.51)

Používate firemný majetok aj súkromne?
Využite automatiku na jednoduché zaúčtovanie výdavkov osobnej potreby v pomere 80/20 % pre doklady DF, PD, ID, zDF.
Pomer účtovania výdavkov môžete kedykoľvek zmeniť.
>

Dodatočný súhrnný výkaz DPH (od verzie 18.51)

Vytvorte si dodatočný súhrnný výkaz priamo v programe.
V súvislosti s touto zmenou, bol do programu zapracovaný nový typ uzávierky – Súhrnného výkazu DPH. Uzávierku súhrnného výkazu DPH je potrebné vykonať aj pri tlači riadneho a opravného súhrnného výkazu.

Ostatné novinky verzie 18.52.00

  • V programe sme upravili zobrazovanie pohybov na skladových kartách na SQL databázach. Zvačšili sme rozsah zobrazovania pohybov za minulé roky.
  • Pri komunikácii s pokladnicou Elcom EFox sa zobrazovala chybová hláška “Chyba vo funkcii FPElcom_SetProperty”. Tento nedostatok sme z programu odstránili.
  • V programe sme upravili funkciu hromadnej zmeny oddielu KV DPH na dokladoch EUD. Hromadná zmena oddielu KV DPH nebola možná na položkách dokladov, ktoré nemali zadaný žiadny oddiel KV DPH.
  • Upravili sme import bankových výpisov, kde program za určítých podmienok nepridal príznak predkontovaný dokladu v evidencii účtovných dokladov.
  • Pri importe fakturácie z textového súboru sme upravili priradenie hladiny DPH poslednej položke v textovom súbore.
  • Pri úhrade DF s odpočtom preddavku program nesprávne uvádzal zostávajúcu sumu na úhradu. Tento nedostatok sme upravili.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty