Menu

OMEGA 19.00.00

Top novinky verzie 19.00.00

>

Poskytujete majetok na prenájom, alebo ho využívate aj na osobnú potrebu? Máte v evidencii luxusné automobily?

 • Pripravte sa na ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú daňových odpisov. V programe si na karte majetku zvolíte, o aký majetok konkrétne ide, zvolíte si výšku nájmu, či percento uplatňovania odpisov do daňových výdavkov v prípade majetku využívaného na osobnú potrebu.
 • Za zdaňovacie obdobie 2015 dochádza aj k zmene vo výpočte daňových odpisov pri predaji majetku. Po výbere nového typu pohybu “Predaj – odpis v roku vyradenia” sa daňový odpis vypočíta vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých je majetok v evidencii.
>

Výkazy pre mikro, malú a veľkú účtovnú jednotku

  V novej verzii programu sa môžete zatriediť do jednej z veľkostných skupín účtovných jednotiek (mikro, malá, veľká účtovná jednotka). V súvislosti s touto zmenou sme dopracovali ďalšie legislatívne zmeny platné pre rok 2015:

 • poznámky k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky,
 • Výkaz cash flow pre malé a veľké účtovné jednotky.
>

Výkazy priamo z Omegy do aplikácie eDANE

Už Vás nebaví exportovať výkazy z programu a znovu ich načítavať do aplikácie eDANE? Pri zvolenej voľbe “Export do elektronického formátu XML/eDANE” si Omega sama otvorí eDANE a údaje do aplikácie prenesie automaticky.
>

Uplatňovanie DPH na základe platby

Viete, že nová legislatívna zmena ovplyvní aj tých z Vás, ktorí nebudete uplatňovať osobitný režim, ale máte dodávateľov v tomto režime?
Aj na to sme mysleli a od novej verzie si môžete túto osobitnú úpravu uplatňovania DPH v programe nastaviť. Na základe vypĺňania novej tabuľky – evidencie DPH, program neskôr automaticky dotiahne údaje do Daňového priznania DPH a Kontrolného výkazu DPH.

Ostatné novinky verzie 19.00.00

 • Poskytujete majetok na prenájom, alebo ho využívate aj na osobnú potrebu? Máte v evidencii luxusné automobily? Pripravte sa na ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú daňových odpisov. V programe si na karte majetku zvolíte, o aký majetok konkrétne ide, zvolíte si výšku nájmu, či percento uplatňovania odpisov do daňových výdavkov v prípade majetku využívaného na osobnú potrebu. Za zdaňovacie obdobie 2015 dochádza aj k zmene vo výpočte daňových odpisov pri predaji majetku. Po výbere nového typu pohybu “Predaj – odpis v roku vyradenia” sa daňový odpis vypočíta vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých je majetok v evidencii.
 • Výkazy pre mikro, malú a veľkú účtovnú jednotku V novej verzii programu sa môžete zatriediť do jednej z veľkostných skupín účtovných jednotiek (mikro, malá, veľká účtovná jednotka). V súvislosti s touto zmenou sme dopracovali ďalšie legislatívne zmeny platné pre rok 2015: – Poznámky k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky – Výkaz cash flow pre malé a veľké účtovné jednotky
 • Sprístupnili sme export Daňového priznania z motorových vozidiel do XML, po zverejnení na stránke finančnej správy a v aplikáciách e-dane.
 • Uplatňovanie DPH na základe platby Viete, že nová legislatívna zmena ovplyvní aj tých z Vás, ktorí nebudete uplatňovať osobitný režim, ale máte dodávateľov v tomto režime? Aj na to sme mysleli a od novej verzie si môžete túto osobitnú úpravu uplatňovania DPH v programe nastaviť. Na základe vypĺňania novej tabuľky – evidencie DPH, program neskôr automaticky dotiahne údaje do Daňového priznania DPH a Kontrolného výkazu DPH
 • Výkazy priamo z Omegy do aplikácie eDANE Už Vás nebaví exportovať výkazy z programu a znovu ich načítavať do aplikácie eDANE? Pri zvolenej voľbe “Export do elektronického formátu XML/eDANE” si Omega sama otvorí eDANE a údaje do aplikácie prenesie automaticky.
 • V evidencií účtovných dokladov v miniinfe o partnerovi sme doplnili údaj IBAN. IBAN sa na doklade zobrazuje v prípade, že je zadaný na partnerovi v číselníku.
 • Zapracovali sme nové poštové poukazy, ktoré už obsahujú aj IBAN. Ide o typy Poštový poukaz na účet “S” – dvojdielny a trojdielny s IBAN.
 • Vytvorili sme pre Vás novú zostavu “výsledovka po mesiacoch”, ktorá Vám umožní sledovať náklady, výnosy a výsledok hospodárenia po jednotlivých mesiacoch samostatne a zároveň aj sumárne za celý rok.
 • Upravili sme filtrovanie položiek vo fakturácii v bočnom infopaneli.
 • V programe bola upravená tlač editovateľnej tlačovej zostavy Export skladových kariet a pohybov. V danej tlačovej zostavy chýbali vo výbere položiek niektoré údaje.
 • Pri pridávaní nového partnera sa chybne doťahovali kontaktné údaje z posledného uloženého záznamu. Tento problém bol odstránený.
 • Upravili sme zadávanie množstva desatinným číslom v predajkách pri rýchlom výbere položky.
 • V programe bol upravený výpočet zisku v bočnom infopaneli vo fakturácii, pre skladové položky ktoré sa nachádzajú na FIFO sklade.
 • V programe sme upravili tlač zostavy Stav na sklade, ak je zvolená tlač za označené sklady.
 • Do inštalácie boli doplnené podporné knižnice, bez ktorých nebolo možné vytvoriť prepojenie s eshopom.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty