Menu

OMEGA 19.01.00

Top novinky verzie 19.01.00

>

Poskytujete majetok na prenájom, alebo ho využívate aj na osobnú potrebu? Máte v evidencii luxusné automobily?

Pripravte sa na ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú daňových odpisov. V programe si na karte majetku zvolíte, o aký majetok konkrétne ide, zvolíte si výšku nájmu, či percento uplatňovania odpisov do daňových výdavkov v prípade majetku využívaného na osobnú potrebu.
Za zdaňovacie obdobie 2015 dochádza aj k zmene vo výpočte daňových odpisov pri predaji majetku. Po výbere nového typu pohybu “Predaj – odpis v roku vyradenia” sa daňový odpis vypočíta vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých je majetok v evidencii.
>

Výkazy pre mikro, malú a veľkú účtovnú jednotku

V novej verzii programu sa môžete zatriediť do jednej z veľkostných skupín účtovných jednotiek (mikro, malá, veľká účtovná jednotka). V súvislosti s touto zmenou sme dopracovali ďalšie legislatívne zmeny platné pre rok 2015:
poznámky k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky,
Výkaz cash flow pre malé a veľké účtovné jednotky.
>

Výkazy priamo z Omegy do aplikácie eDANE

Už Vás nebaví exportovať výkazy z programu a znovu ich načítavať do aplikácie eDANE?
Pri zvolenej voľbe “Export do elektronického formátu XML/eDANE” si Omega sama otvorí eDANE a údaje do aplikácie prenesie automaticky.
>

Uplatňovanie DPH na základe platby

Viete, že nová legislatívna zmena ovplyvní aj tých z Vás, ktorí nebudete uplatňovať osobitný režim, ale máte dodávateľov v tomto režime?
Aj na to sme mysleli a od novej verzie si môžete túto osobitnú úpravu uplatňovania DPH v programe nastaviť. Na základe vypĺňania novej tabuľky – evidencie DPH, program neskôr automaticky dotiahne údaje do Daňového priznania DPH a Kontrolného výkazu DPH.

Ostatné novinky verzie 19.01.00

  • V programe sme upravili kopírovanie dokladov v zjednodušených knihách, konkrétne v knihe pohľadávok, knihe záväzkov a pokladničnej knihe.
  • V maloobchodnom predaji bolo upravené vyhľadávanie položiek podľa PLU a EAN, takisto pridávanie položiek pri rýchlom výbere položky. Zároveň sme optimalizovali rýchlosť vyhľadávania položiek pri pridávaní predajky.
  • V programe bolo opravené chybné doťahovanie kurzu pre zahraničné bankové výpisy.
  • Vo fakturácii bola upravená chyba “Nepodarilo sa overiť číslo dokladu”, ktorá mohla vzniknúť pri zápise dokladov fakturácie do EUD. Prejavovala sa najmä pri súčasnej práci viacerých užívateľov.
  • Upravili sme napĺňanie poštovej adresy na dokladoch fakturácie, ak sa faktúra vytvárala z pohybov na sklade.
  • V programe bolo zoptimalizované doťahovanie údajov do prehľadu o firme, čo v niektorých prípadoch spôsobovalo spomalenie Omegy.
  • V prípade, že dodací list obsahoval položku s nulovou predajnou cenou, nebolo možné vytlačiť doklad na ECR. Tlač bločkov sme v programe opravili.
  • V DPMV sme upravili ukladanie údajov, ak DPMV obsahovalo väčší počet áut. Chyba sa prejavovala tak, že nebolo možné opätovne vstúpiť do DPMV.
  • Ak mal užívateľ pridané preklady textov vo vlastnom jazyku, program po nainštalovaní verzie vymazal tieto preklady. Tento nedostatok sme v programe opravili.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty