Menu

OMEGA 19.10.00

Top novinky verzie 19.10.00

>

DPPO a DPFO B za rok 2015

DPPO za rok 2015
Pripravili sme pre Vás nové tlačivo daňového priznania. Mysleli sme aj na test základu dane pri luxusných automobiloch a ďalšie zmeny týkajúce sa majetku. Daň z príjmov môžete zaúčtovať automaticky a údaje priamo načítať do eDaní. V účtovom rozvrhu si zároveň viete doplniť smerovania účtov pre ďalšie riadky III.časti.
DPFO typ B za rok 2015
Ste fyzickou osobou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva? V novej verzii budete môcť spracovať a odoslať vo formáte XML DPFO B za rok 2015 aj z programu Omega.
>

Poskytujete majetok na prenájom, alebo ho využívate aj na osobnú potrebu? Máte v evidencii luxusné automobily?

Pripravte sa na ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú daňových odpisov. V programe si na karte majetku zvolíte, o aký majetok konkrétne ide, zvolíte si výšku nájmu, či percento uplatňovania odpisov do daňových výdavkov v prípade majetku využívaného na osobnú potrebu.
Za zdaňovacie obdobie 2015 dochádza aj k zmene vo výpočte daňových odpisov pri predaji majetku. Po výbere nového typu pohybu “Predaj – odpis v roku vyradenia” sa daňový odpis vypočíta vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých je majetok v evidencii.
>

Výkazy pre mikro, malú a veľkú účtovnú jednotku

V novej verzii programu sa môžete zatriediť do jednej z veľkostných skupín účtovných jednotiek (mikro, malá, veľká účtovná jednotka). V súvislosti s touto zmenou sme dopracovali ďalšie legislatívne zmeny platné pre rok 2015:
poznámky k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky,
Výkaz cash flow pre malé a veľké účtovné jednotky.
>

Uplatňovanie DPH na základe platby

Viete, že nová legislatívna zmena ovplyvní aj tých z Vás, ktorí nebudete uplatňovať osobitný režim, ale máte dodávateľov v tomto režime?
Aj na to sme mysleli a od novej verzie si môžete túto osobitnú úpravu uplatňovania DPH v programe nastaviť. Na základe vypĺňania novej tabuľky – evidencie DPH, program neskôr automaticky dotiahne údaje do Daňového priznania DPH a Kontrolného výkazu DPH.

Ostatné novinky verzie 19.10.00

  • DPPO za rok 2015. Pripravili sme pre Vás nové tlačivo daňového priznania. Mysleli sme aj na test základu dane pri luxusných automobiloch a ďalšie zmeny týkajúce sa majetku. Daň z príjmov môžete zaúčtovať automaticky a údaje priamo načítať do eDaní. V účtovom rozvrhu si zároveň viete doplniť smerovania účtov pre ďalšie riadky III.časti.
  • DPFO typ B za rok 2015. Ste fyzickou osobou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva? V novej verzii budete môcť spracovať a odoslať vo formáte XML DPFO B za rok 2015 aj z programu Omega.
  • Zapracovali sme zmeny v účtovnej osnove pre podnikateľov, účinné od 31.12.2015. V rámci zmien boli premenované účty 062, 066, 351, 361, 471.
  • Aktualizovali sme tlačivá prevodných príkazov pre Slovenskú sporiteľnu a OTP banku. Zároveň sme doplnili export prevodných príkazov vo formáte SEPA XML pre banky Commerzbank a Citibank.
  • V programe bol aktualizovaný číselník kódov kombinovanej nomenklatúry pre Intrastat 2016. V prípade že používate Intrastat, v programe nájdete aj aktuálne tlačivá pre rok 2016.
  • Pri zlučovaní duplicitných skladových kariet, ak niektoré z duplicitných kariet boli odstránené, došlo k nesprávnemu zlúčeniu duplicít. Tento nedostatok sme z programu odstránili.
  • Upravili sme zadávanie mailových adries na kontaktoch partnera. Opätovne sa dá zadať viac mailových adries oddelených bodkočiarkou.
  • V programe sme upravili tlač editovateľných zostáv pri verziách office 2010 a starších.
  • V programe sme upravili obnovu dát z archívu tak, aby sa pri odarchivácii správne aktualizovali aj pripojené súbory.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty